Англо-український словник Балла М.І.
VALUE
1. n 1) цінність, важливість; of ~ цінний; of no ~ що не має цінності, непридатний; to set too high a ~ upon smth. переоцінювати щось; 2) pl цінності; cultural ~s культурні цінності; 3) висока оцінка (когось); симпатія (до когось); 4) вартість; the book is quite good ~ for five dollars п'ять доларів за цю книгу — це недорого; 5) значення, смисл (слова); the precise ~ of a word точний смисл слова; 6) ек. еквівалент, ціна; вартість; at ~ за ціною дня; commercial ~ ринкова вартість; current ~s існуючі ринкові ціни; exchange ~ мінова вартість; loss (fall) in ~ зниження ціни; market ~ курсова вартість; ринкова вартість; nominal (face) ~ номінальна вартість; surplus ~ додаткова вартість; under ~ нижче від вартості; 7) валюта; еквівалент; 8) мат. величина, значення; absolute (average) ~ абсолютна (середня) величина; radiation ~ коефіцієнт випромінювання; 9) муз. тривалість ноти (паузи); 10) мист. співвідношення тонів; colour ~ інтенсивність кольору; 11) фон. якість; ♦ ~ letter цінний лист; ~ parcel посилка з оголошеною вартістю; 2. v 1) оцінювати; 2) дорожити; цінити, цінувати; I ~ your friendship я ціную вашу дружбу; he ~s himself on his knowledge він пишається своїми знаннями; 3) фін. трасувати, виставляти вексель.
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: VALUE


матиме такий вигляд: Що таке VALUE