Англо-український словник Балла М.І.
TASK
1. n 1) завдання; задача; справа; урок; arduous ~ складна задача; ~ in hand а) розпочата робота; б) першорядне завдання; to do one's ~ виконати завдання; to give smb. a ~ дати комусь завдання; to set oneself a ~ поставити собі завдання; 2) обов'язок; 3) амер. норма (робітника); work by (to) ~ відрядна праця; 4) мито; податок; ♦ ~ force а) військ. тимчасова оперативна (тактична) група; б) амер. спеціальна комісія для вивчення певного питання; ~ and bonus plan заохочувальна система заробітної плати; to take smb. to ~ дати прочухана комусь; 2. v 1) давати завдання (роботу); 2) обтяжувати, перевантажувати; 3) випробовувати; перевіряти; to ~ smb.'s power of endurance випробовувати чиюсь витривалість.
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: TASK


матиме такий вигляд: Що таке TASK