Англо-український словник Балла М.І.
PARTICULAR
1. n 1) подробиця, деталь; частковість; to go into ~s удаватися у подробиці (деталі); 2) pl докладний (детальний) звіт; to give all the ~s of давати докладний звіт; 3) розм. близький приятель; улюбленець; 4) розм. характерна особливість; щось улюблене; ♦ in ~ особливо, зокрема; a London ~ лондонський туман; 2. adj 1) особливий; специфічний; at this ~ time саме в цей час; 2) винятковий; що заслуговує особливої уваги (на особливу увагу); спеціальний; of ~ importance винятково важливий; for no ~ reason без особливої підстави; he is a ~ friend of mine він мій близький друг; 3) окремий, індивідуальний, приватний; in this ~ case у цьому окремому випадку; 4) докладний, детальний, ґрунтовний; a full and ~ account повний і детальний звіт; 5) старанний, акуратний; to be ~ in one's speech старанно добирати слова, стежити за своєю мовою; 6) розбірливий, перебірливий, вибагливий; I am not ~ about it мені однаково (все одно); 7) юр. обмежений; ~ estate обмежене право власності (на нерухоме майно).
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: PARTICULAR


матиме такий вигляд: Що таке PARTICULAR