Англо-український словник Балла М.І.
NEAR
1. adj 1) близький; тісно пов'язаний; ~ relation близький родич; ~ friends нерозлучні друзі; ~ to smb.'s heart заповітний; близький серцю; 2) ближчий, сусідній, прилеглий; що знаходиться поруч; 3) найближчий (про час); 4) короткий, прямий (про шлях); 5) схожий, подібний; ~ resemblance велика схожість; 6) що нагадує; що імітує; 7) амер. майже повний; 8) важкий, копіткий; ~ work копітка робота; 9) розм. скупий; дріб'язковий; 10) лівий (про ногу коня, колесо екіпажа тощо); ~ side лівий бік (по ходу); 11) (near-) як компонент складних слів напів-, при-; near-nude напівголий; ♦ ~ and dear рідний, любий; ~ sight короткозорість; 2. adv 1) близько, недалеко, поблизу; коло; to come (to draw) ~ наближатися; 2) незабаром, скоро, недалеко (про час); 3) безпосередньо; 4) майже; мало не; you are ~ right ви майже праві; he ~ died with fright він мало не вмер від страху; 5) ощадливо, бережливо; скупо; ♦ ~ at hand під рукою; близько; скоро, незабаром; ~ by поруч, близько; скоро, незабаром; ~ desert напівпустеля; ~ miss промах; ~ to поблизу, коло; ~ upon майже, біля; ~ upon five o'clock майже п'ята година; to go ~ to do майже зробити; as ~ as no matter майже, мало не; 3. v наближатися до (чогось); підходити; the ship was ~ing land корабель наближався до берега; 4. prep 1) коло, близько, біля; he lives ~ the river він живе біля річки; 2) до; don't come ~ me не підходь до мене; 3) майже (про час); ~ midnight майже опівночі; 4) майже не, мало не; I came ~ forgetting how to get there я мало не забув, як туди йти; 5) ближче до, мало; the copy does not come ~ the original копія мало схожа на оригінал.
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: NEAR


матиме такий вигляд: Що таке NEAR