Англо-український словник Балла М.І.
LAY II
1. v (past і p. p. laid) 1) класти, покласти; 2) прокладати, закладати (кабель тощо); установлювати; 3) лягати; to ~ to sleep лягати спати; 4) повалити; прибити, прим'яти (посіви); to ~ the dust прибити пил; 5) битися об заклад; пропонувати парі; 6) відбуватися; the scene of the story is laid in London дія роману відбувається в Лондоні; 7) вкривати, накривати, застилати; to ~ the cloth накривати стіл скатертиною; 8) накрити на стіл; to ~ the table (for dinner) накрити на стіл (до обіду); 9) ставити (пастку); влаштовувати (засідку); 10) нестися, класти яйця; the hens are ~ing well now кури тепер добре несуться; 11) накладати (штраф); 12) покладати (надії); 13) надавати (значення); 14) викладати, подавати (факти); 15) заспокоювати; розвіювати (сумніви); to ~ an apprehension заспокоїти, розвіяти побоювання; 16) сукати, вити (канат); 17) мор. прокладати (курс); 18) приписувати (вину); обвинувачувати; 19) доводити до певного стану; ♦ to ~ by the heels а) закувати в кайдани, ув'язнити; б) позбавити свободи, можливості рухатися; to ~ flat зрівняти із землею; to ~ hands on oneself накласти на себе руки; to ~ heads together радитися, обговорювати; to ~ one's plans bare розкрити свої плани; to ~ one's skirt давати відтяти свою голову; битися об заклад; to ~ smb. under a necessity примушувати когось; to ~ smb. under obligation зобов'язати когось; to ~ the land waste спустошити країну; to ~ stomach for a while підживитися; to ~ to rest прилягти відпочити; to ~ smb. under contribution накласти на когось контрибуцію; □ ~ about: to ~ about one завдавати ударів направо й наліво; ~ aside (by) а) відкладати (убік); б) приберігати; відкладати; в) кидати, відмовлятися; г) виводити з ладу; ~ back відводити назад; ~ down а) класти, укладати; б) запасати і зберігати; в) відмовлятися (від посади); г) залишати (надію); д) складати (план); є) установлювати, затверджувати; є) платити за профане парі; ~ in відкладати про запас; ~ off а) скидати (одяг); б) відкладати (вбік); в) припиняти роботу; амер. звільняти робітників; г) амер. відпочивати; to ~ off for a week відпочити тиждень; д) амер. планувати, розмічати; є) розм. перестати чіплятися (набридати); ~ off! відчепися!; ~ on а) завдавати (ударів); нападати, накидатися; б) накладати (шар фарби); в) прокладати (труби); г) нагулювати (м'ясо); д) пускати собак по сліду; ~ out а) виймати, викладати, розкладати; б) збити з ніг, повалити, вивести з ладу; в) планувати, розмічати; ~ over а) покривати; обкладати; б) відкладати, відстрочувати; ~ to а) лягати в дрейф; б) навалюватися на весла; ~ up а) запасати, відкладати, накопичувати, нагромаджувати; б) виводити тимчасово з ладу; to ~ up a ship for repairs поставити корабель на ремонт; в) бути прикутим до ліжка; 2. past від lie III.
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: LAY II


матиме такий вигляд: Що таке LAY II