Англо-український словник Балла М.І.
LAW
1. n 1) закон; in ~ законно, за законом; according to ~ відповідно до закону; the ~ of the land закон країни; poor ~ закон про опікування бідних; to be equal before the ~ бути рівним перед законом; to go beyond the ~ обходити закон; to keep within the ~ дотримуватися закону; 2) право; правознавство; юриспруденція; ~ and order правопорядок; ~ of civil procedure цивільно-процесуальне право; ~ of criminal procedure карно-процесуальне право; ~ of nations міжнародне право; ~ of treaties право, що регулює міжнародні договори; administrative ~ адміністративне право; air ~ повітряне право; canon ~ канонічне (церковне) право; civil ~ цивільне право; common ~ загальне право; criminal ~ карне право; customary ~ звичайне право; international ~ міжнародне право; international private ~ приватне міжнародне право; municipal ~ внутрідержавне право; public international ~ публічне міжнародне право; public (private) ~ публічне (приватне, громадянське) право; regional international ~ регіональне міжнародне право; 3) професія юриста; to follow (to go in for) the ~ обрати професію юриста; doctor of (in) ~ доктор юридичних наук; the faculty of ~ юридичний факультет; to practise ~ займатися адвокатською практикою; бути юристом; 4) суд, судовий процес; to go to ~ звертатися до суду; to be at ~ with smb. судитися з кимсь; to take (to have) the ~ of smb. притягти когось до суду; 5) закон (природи, науковий); the ~ of gravity закон тяжіння; ~ of nature закон природи; the ~ of self-preservation інстинкт самозбереження; ~ of probability мат. теорія імовірностей; 6) правила (гри); 7) спорт. перевага, що надається противникові у змаганні; 8) потурання; ♦ ~ digest збірник законів (судових постанов); ~ language юридична термінологія; ~ school юридична школа; юридичний факультет; to give (the) ~ to smb. нав'язувати свою волю комусь; necessity knows no ~ прися, нужда не знає закону; 2. v 1) звертатися до суду; 2) нав'язувати свою волю; 3. int невже?
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: LAW


матиме такий вигляд: Що таке LAW