Англо-український словник Балла М.І.
LAUGH
1. n сміх, регіт; on the ~ сміючись, із сміхом; to give а ~ розсміятися; to raise a ~ розсмішити; to raise a ~ against smb. висміяти когось; to join in the ~ посміятися разом з іншими; to break into a ~ зайтися сміхом, розреготатися; to have a good ~ at smb. від душі посміятися з когось; 2. v 1) сміятися, розсміятися; to ~ at smth. сміятися з чогось; to ~ to scorn висміяти; to ~ oneself into fits (into convulsions) сміятися до упаду; 2) говорити зі сміхом; сказати сміючись; to ~ a reply відповісти сміючись; 3) виразити сміхом; to ~ one's pleasure розсміятися від задоволення; □ ~ at smb., smth. сміятися з когось, чогось; ~ down а) засміяти, висміяти; б) заглушити сміхом, примусити замовкнути; ~ off відбутися сміхом (жартом); ~ out глузуванням відучити (від чогось); to ~ smb. out of a habit глузуванням відучити когось від якоїсь звички; ~ over обговорювати жартівливим тоном; ♦ to ~ in one's sleeve сміятися (радіти) нишком; he ~s best who ~s last присл. сміється той, хто сміється останній.
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: LAUGH


матиме такий вигляд: Що таке LAUGH