Англо-український словник Балла М.І.
KEY
1. n 1) ключ (від замка тощо); safe ~ ключ від сейфа; ~ of a clock ключ від стінного годинника; 2) ел. важільний перемикач, кнопка; 3) підрядковий переклад; ключ (до вправ); відповідь (до задачі, вправи тощо); 4) визначник (рослин, тварин); 5) роз'яснення; розгадка; ~ to a mystery розгадка таємниці; 6) ключова позиція; 7) правильний шлях до чогось; ~ to the heart вірний шлях (ключ) до серця; 8) тех. клин; шпонка; засув, чека; 9) архт. замок склепіння (арки); 10) бот. крилатка; 11) муз. ключ; тональність; ~ tone тоніка, основний тон; 12) клавіша; клапан; the ~s of a pianoforte клавіші (клавіатура) фортепіано; 13) тон мови; sad (tender) ~ сумний (ніжний) тон; 14) стиль мови; romantic ~ романтичний стиль; 15) жив. тон, відтінок (у барвах); 16) заст. набережна; 17) заст. піщана мілина; ♦ ~ actor амер. провідний актор; ~ bed (groove, seat, way) тех. шпоночна канавка; ~ industries провідні галузі промисловості; ~ lighting кін. основне освітлення; ~ line амер. розм. заголовок в один рядок; виноска, що пояснює умовні знаки; ~ man незамінний (провідний) працівник; фахівець; ~ map контурна карта; ~ money хабар за одержання квартири; ~ move дебют; перший хід (у розв'язанні шахової задачі); ~ point опорний пункт; ~ position ключова позиція; ~ signature муз. ключовий знак; ~ trades провідні професії; ~ word ключове слово; колонтитул; to deliver one's ~s здаватися, визнавати себе переможеним; to give smb. the ~ of the street виселити когось з квартири, викинути когось на вулицю; to hold the ~ of smth. тримати щось під контролем, мати повну владу над чимсь; golden (silver) ~ хабар, підкуп; 2. v 1) замикати на ключ; 2) використовувати умовні позначки; 3) тех. заклинювати, закріпляти шпонкою; 4) тел., рад. працювати ключем; 5) муз. настроювати музичні інструменти; □ ~ off вимикати; ~ on вмикати; ~ up збуджувати, накручувати, напружувати.
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: KEY


матиме такий вигляд: Що таке KEY