Англо-український словник Балла М.І.
HELP
1. n 1) допомога; to call out for ~ кликати на допомогу; to be of no ~ бути непотрібним (некорисним); to be of little ~ давати мало користі; мало допомагати; can I be of any ~ to you? чи можу я допомогти вам чимсь?, чи можу я бути вам корисним?; can I be of any ~? вам допомогти?; your advice was a great ~ to me ваша порада дуже допомогла мені; 2) помічник; 3) амер. робітник, працівник (на фермі); слуга, прислуга; наймит; хатня робітниця; lady ~ економка; mother's ~ бонна; 4) збірн. працівники, службовці; 5) засіб, порятунок; there's no ~ for it тут нічого не вдієш; 2. v 1) допомагати, подавати допомогу; to ~ smb. with one's advice допомогти комусь порадою; 2) сприяти; 3) обслуговувати (за столом), подавати (страви); to ~ the soup подавати суп; 4) частувати, пригощати (чимсь — to); may I ~ you to some more wine? можна налити вам ще вина?; 5) пригощатися; ~ yourself пригощайтеся; 6) полегшувати (біль тощо); remedies to ~ a cold засоби від простуди; 7) з дієсловом can: I can't ~ thinking about it я не можу не думати про це; I can't ~ it я нічого не можу вдіяти; це не моя вина; it can't be ~ed розм. нічого не вдієш; he cannot ~ believing them він не може не вірити їм; ♦ ~ down допомогти зійти вниз; ~ forward сприяти; просувати; ~ in допомогти зайти, увійти у, до; ~ into допомогти надіти, подати; ~ off допомогти зняти (одяг); ~ on допомогти просунути (справу); ~ out допомогти вийти із скрутного становища, виручити; ~ over допомогти у скрутному становищі, виручити; ~ up допомогти встати; підтримати когось.
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: HELP


матиме такий вигляд: Що таке HELP