Англо-український словник Балла М.І.
HEAD
1. n 1) голова; 2) розум; глузд; здібності; a clear ~ ясний розум; a cool ~ тверезий розум, розсудлива людина; a hot ~ гаряча голова, запальна людина; a wise ~ розумна голова, розумна людина; a wooden ~ тупоголовий; 3) людина; to count ~s порахувати усіх присутніх (людей); 4) голова, керівник; начальник; головний; старший; the ~ of the family глава сім'ї; the ~ of a department амер. начальник відділу; H. of government (of State) глава уряду (держави); the H. of the Army командуючий збройними силами; 5) вождь; вожак; ватажок; 6) верхівка, керівництво; 7) керівне становище; 8) верх, верхів'я; 9) головка; the ~ of a flower головка квітки; the ~ of a poppy маківка; 10) колосок, волоть; 11) обух (сокири); 12) наконечник (стріли); 13) військ. головка снаряда; 14) насадка, ригель; 15) критична точка, перелом; 16) заголовок; рубрика; параграф; ~s of chapters назви розділів; 17) передня (головна) частина (чогось); перед; 18) верхів'я, головний витік (ріки); 19) pl лицьовий бік (монети); ~s or tails? орел чи решка?; 20) піна; вершки (на молоці); 21) качан (капусти); 22) капітель; 23) рігірн. багатий концентрат; 24) тех. бабка (верстата); 25) мис; 26) днище (бочки); 27) шкіра на барабані; 28) колодочка (ножа); 29) стадо; зграя; ♦ ~ electrician бригадир освітлювачів; ~ Master директор школи; ~ Mistress директриса, жінка — директор школи; ~ nurse старша медична сестра; ~ office правління; ~ scald мед. парші; ~ stone наріжний камінь; ~ tide зустрічна течія; ~ tone вступ, вступні зауваження; ~ waiter метрдотель; ~ wind зустрічний вітер; at the ~ на чолі; ~ over heels, heels over ~ шкереберть; to be off one's ~ бути у нестямі; by the ~ and ears силоміць; to be over ~ and ears in love бути по вуха закоханим; from ~ to foot (heel) від голови до п'ят; to keep one's ~ зберігати спокій (самовладання); to be ~ and shoulders above others бути на голову вищим за інших; to make ~ просуватися уперед; he has a cold in the ~ він простудився, у нього нежить; I'll give my ~ for it ручаюся головою, даю голову відтяти; to be weak in the ~ мати слабкі розумові здібності; he is touched in the ~ у нього бракує клепки в голові; to give smb. his ~ дати комусь волю, дозволити комусь діяти на свій розсуд; to hold (to keep) one's ~ above water ледве зводити кінці з кінцями; to lay (to put) ~s together радитися, спільно консультуватися; to make ~ or tail of smth. зрозуміти щось, розібратися в чомусь; on your ~ be it хай це буде на вашому сумлінні; to hit the nail on the ~ попасти в точку, угадати; two ~s are better than one присл. одна голова добре, а дві — краще; 2. v 1) очолювати; бути (стояти) на чолі; стояти (іти) попереду; 2) спрямовувати; вести; 3) прямувати, тримати курс (кудись — for); 4) давати (комусь) дорогу; 5) заважати, перешкоджати; 6) насаджувати (припасовувати) головку (до стріли, гвіздка тощо); 7) давати назву, озаглавлювати; 8) брати початок, витікати (про річку); 9) зрізати верховіття (верхівку) (рослини); 10) зав'язуватися (про капусту тощо); 11) наривати (про нарив); 12) перен. досягати найвищої точки; ІЗ) обрізати (кірку тощо); 14) спорт, відбивати м'яч головою, грати головою; 15) відтинати голову; □ ~ back а) заступати дорогу (противнику); б) зрізати гілки (у рослин); ~ off а) відвертати (щось), заважати (чомусь); to ~ off a quarrel відвернути сварку; б) вказати комусь правильний шлях; в) обдурити, перехитрити; ~ up а) вставляти днище (в бочку); б) тримати курс на; ♦ to ~ a trick карт. бити старшою картою.
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: HEAD


матиме такий вигляд: Що таке HEAD