Англо-український словник Балла М.І.
HANDLE
1. n 1) ручка, рукоятка, держак; 2) нагода, привід; to give (to leave) a ~ to (for) smth. дати привід для чогось; ♦ the ~ of the face жарт, ніс; up to the ~ амер. точно, саме так; 2. v 1) припасовувати ручку (рукоятку) (до чогось); 2) поводитися (з кимсь, чимсь); 3) торкатися (чіпати, брати) руками; тримати в руках; 4) робити щось руками; 5) трактувати; розглядати, обговорювати; 6) керувати, управляти; регулювати; маніпулювати; to ~ the traffic регулювати вуличний рух; 7) мати справу з (чимсь); 8) здійснювати контроль; розпоряджатися; командувати; to ~ troops командувати військами; 9) домовитися, порозумітися; 10) амер. торгувати (чимсь); what goods do you ~? якими товарами ви торгуєте?; 11) вантажити, вивантажувати; транспортувати; 12) сортувати; 13) бути якимсь (на дотик, на вигляд); this wool ~s soft ця вовна м'яка на дотик.
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: HANDLE


матиме такий вигляд: Що таке HANDLE