Англо-український словник Балла М.І.
CARE
1. n 1) турбота, піклування, догляд; to take ~ of (about) smb. дбати (піклуватися) про когось; доглядати когось; in ~ of smb. під чиєюсь опікою; under the ~ of a physician під наглядом лікаря; ~ of (пишеться скор. c/o) через, на адресу; Mr. Foster c/o Mr. White містеру Уайту для передачі містеру Фостеру (містеру Фостеру через містера Уайта); free of ~ безтурботний; ~ killed the cat присл. не робота старить, а турбота; 2) уважність, ретельність, обережність; the work needs great ~ робота потребує особливої уважності; have a ~!, take a ~! бережись!, бережіться!, обережно!; 3) pl хвилювання, тривога, турбота; 4) пристрасть, схильність, любов (до чогось — for, of); 2. v 1) піклуватися, турбуватися, дбати (про когось, про щось), доглядати (когось, щось — for, of, about); the children are well ~d for дітей добре доглядають; 2) турбуватися, тривожитися, непокоїтися, хвилюватися; 3) мати бажання, бажати, хотіти (щось, чогось — to); I don't ~ мені однаково, мені байдуже; I don't ~ to be seen here мені не хочеться, щоб мене тут бачили; I do not ~ about going мені не хочеться йти; 4) цікавитися (чимсь), любити (щось — for); he really ~s for her він справді любить її; to ~ for music цікавитися музикою; do you ~ for it? чи подобається вам це?; not to ~ for meat не любити м'яса; ♦ I don't ~ a straw (a damn, a button, a fig, a feather, a pin, a whoop) мені це байдуже; мені на це наплювати!
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: CARE


матиме такий вигляд: Що таке CARE