Англо-український словник Балла М.І.
CAN II
v (past could) 1) могти, бути спроможним, мати можливість, уміти; I ~ do it я можу це зробити; I will do all I ~ я зроблю все, що зможу; he ~ speak Ukrainian він уміє розмовляти по-українському; you cannot go there by bus автобусом ви туди не доїдете; 2) могти, мати право; you ~ go ви вільні, можете йти; 3) виражає сумнів, невпевненість, вагання, недовір'я; ~ it be true? невже це правда?; she can't have done it! вона не могла цього зробити!; it is as ugly as ~ be важко уявити собі щось потворніше.
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: CAN II


матиме такий вигляд: Що таке CAN II