Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)
ТОВАР
ім commodity; merchandise; (мн) goods
• брати ~ на комісію to take goods on sale
• видавати ~ зі складу to release goods from the warehouse
• випускати ~ to turn out goods
• виставляти ~ для продажу to exhibit goods for sale
• відмовлятися від ~у to reject goods
• забирати ~ назад to reclaim goods
• заставляти ~ to pledge goods
• зупиняти ~ на шляху to halt (stop) goods in transit
• купувати ~ to buy goods
• постачати ~ to deliver goods
• продавати ~ to sell goods
• розпоряджатися ~ом to dispose of goods
• страхувати ~ to insure goods
• відмова від ~у rejection of goods
• запас ~ів stock
• основна маса ~ів bulk of goods
• партія ~ів batch (consignment) of goods; lot
• право власності на ~ ownership (of) (property in, title to) goods
• право продавця утримувати ~ (до сплати купівельної ціни) vendor's lien
• продаж ~ів за зразком (за описом) sale of goods by a sample (by a description)
• просування ~у sales promotion
• ~и високої якості (high-) quality goods
• ~и іноземного походження goods of foreign origin
• ~и низької якості inferior (low-quality) goods
• ~и першої необхідності essential commodities (goods)
• ~и придатні для торгівлі goods of merchantable quality
• ~и тривалого користування durables; durable (hard, long-lived) goods
• ~и широкого вжитку consumables; consumer commodities (goods)
• ~и, що визначаються загальними родовими ознаками [англ] generic goods; [амер] fungible goods
• ~, що не є об'єктом міжнародної торгівлі non-traded goods
• ~и, що не обкладаються митом duty-free goods; undutiable articles
• ~и, що обкладаються митом (збором) dutiable (taxable) articles (goods)
• ~и, що перебувають під заставою на митному складі (до сплати мита) bonded goods
• ~, що продається збитково (з рекламною метою) loss; leader
• викрадені ~ stolen goods (merchandise)
• відбірні ~и choice goods
• дефектні ~и faulty goods
• дефіцитні ~и commodities (goods) in short supply; scarce commodities (goods)
• дорогі ~и, що випускаються малими партіями high values, low bulk commodities (products)
• застраховані ~и insured goods
• індивідуалізовані ~и ascertained goods
• індивідуально-визначені ~и specific goods
• крихкі ~и delicate (fragile) goods
• марковані ~и branded goods
• масові недорогі ~и low value, high bulk commodities (goods)
• модні ~и fancies; fancy articles (goods)
• надлишкові ~и surplus goods
• найважливіші (основні) види ~ів major (staple) goods
• наявні ~ available goods; goods on hand
• незапитані ~ (на митниці) unclaimed goods
• неходові ~ unmarketable (unsaleable) goods
• поштучні ~и piece-goods
• промислові ~и industrial (manufactured) goods
• різноманітні ~и varied goods
• сировинні ~и basic goods
• сільськогосподарські ~и agricultural produce
• споживацькі ~и consumables; consumer commodities (goods); (довготривалого користування) consumer durables
• стратегічні ~и strategic goods
• суспільні ~и public goods
• транзитні ~и goods in transit; transit goods
• фактично прийняті ~и goods actually received
• ходові ~ fast-moving (marketable, quick-selling, saleable) commodities (goods)
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: ТОВАР


матиме такий вигляд: Що таке ТОВАР