Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)
ОРГАН
ім agency; body; organ; (влади) authority
• ~ виконавчої влади body of executive power
• ~ державної влади body of state power
• ~ дізнання (чи попереднього слідства) agency (body) of (in charge of) immediate or preliminary (pretrial) investigation; agency (body) of inquiry
• ~ законодавчої влади body of legislative power; law-making (legislative) body; legislature
• ~и державної влади bodies of state power
• ~и державного управління bodies of state administration (government, management)
• ~и місцевого управління local authorities; local government agencies (bodies)
• ~и прокуратури public prosecution bodies
• ~и та установи виконання покарань bodies and institutions for the execution of punishments
• ~ кримінального переслідування prosecuting agency
• ~ місцевого самоврядування body of local self-government
• ~ нагляду oversight (supervisory) agency (body)
• ~ правосуддя tribunal
• ~ соціального страхування social insurance agency
• ~ юстиції law-enforcement agency (body)
• адміністративно-каральний ~ administrative and punitive agency(body)
• виконавчий ~ body of executive power; executive body
• вищий судовий ~ highest judicial body
• головний ~ main (principal) body
• громадський ~ public body
• директивний ~ decisionmaking body
• допоміжний ~ auxiliary (subsidiary) agency (body)
• дорадчий ~ deliberative body
• законодавчий ~ body of legislative power; law-making (legislative) body; legislature
• компетентний ~ authoritative body
• консультативний ~ advisory (consultative) body
• контрольний (спостережний) ~ oversight (supervisory) agency (body)
• міжурядові ~и intergovernmental bodies
• місцевий ~ влади local (municipal) authority
• наглядовий ~ oversight (supervisory) agency(body)
• найвищий судовий ~ highest judicial body
• неурядовий ~ non-governmental agency (body)
• постійний ~ standing body
• правоохоронний ~ law enforcement agency (authority, body)
• розвідувальний ~ intelligence agency
• слідчий ~ investigative (investigatory) agency
• судовий ~ judicial body; legal agency
• судово-наглядовий ~ agency of court supervision; oversight (supervisory) agency (body)
• урядовий ~ governmental body
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: ОРГАН


матиме такий вигляд: Що таке ОРГАН