Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)
МИТО
ім dues; duty; tax; toll
• звільняти від мита to exempt from a duty (from a tax)
• обкладати митом to impose a duty (a tax) (on); tax
• очищати від мита (на митниці) to clear
• сплачувати ~ to pay dues (a duty, tax)
• стягувати ~ to collect (exact, levy) a duty (a tax); toll
• не сплачений митом (про товар) bonded; in bond
• обкладання митом imposition of a duty (of a tax) (on)
• той, що не обкладається митом duty-free; exempt from a duty (from a tax); tax-free; toll-free
• той, що обкладається митом dutiable; liable (subject) to a duty (to a tax); tollable
• який не підлягає обкладанню митом nondutiable
• товари, що не обкладаються митом duty-free (tax-free) goods; free goods; nondutiable goods
• ~ ad valorem [лат] (з оголошеною ціною) ad valorem duty
• ~ за патент fee for a patent; patent fee
• ~ за проведення експертизи examination fee
• ~ і податки imposts and taxes
• ~ і збори fees and charges
• ~ на митниці custom(s) duty; impost
• ввізне ~ entrance (import) duty
• вивізне ~ export duty
• державне ~ state dues (duty)
• імпортне ~ duty on import; import duty (tax)
• експортне ~ duty on export; export duty (tax)
• ліцензійне ~ licence duty
• нотаріальне ~ notarial charge (fee)
• патентне ~ fee for a patent; patent fee
• пільгове ~ preferential duty
• портове ~ port dues (duty); wharfage
• специфічне ~ (з ваги, довжини тощо, а не з вартості) specific duty
• судове ~ legal expenses; litigation fee
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: МИТО


матиме такий вигляд: Що таке МИТО