Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)
МАЙНО
ім (власність) property; tenement; (багатство, статок) fortune; wealth; (надбання) assets; (маєток) estate; (особисті речі) belongings; effects; things
• бути позбавленим свого майна to be; deprived of one's property
• накопичувати ~ to gather wealth
• спрямовувати стягнення на ~ (стягувати за виконавчим листом) to levy execution; recover
• управляти майном to administer property
• успадкувати ~ to come into (inherit) a fortune
• утримувати ~ to withhold property
• акт розпоряджання майном (deed of) settlement
• вилучення майна з юрисдикції суду eloign
• витребування майна (від володільця) reclamation of property (from its possessor)
• відмова від володіння майнм renunciation (of the right) of ownership
• відчуження нерухомого майна alienation of immovable (real) property
• відшкодування необхідних витрат на утримання та збереження майна recovery (reimbursement) of expences necessary for maintenance and preservation of property
• власник майна owner of property
• володілець чужого майна possessor of another's property
• володіння, користування та розпоряджання майном, що перебуває у спільній власності possession, use and disposal of property in joint ownership
• довірче управління майном entrusted administration of property
• договір довірчого управління майном contract of entrusted administration of property
• за позовом власника майна claimed by the owner of property; subject to the owner's claim
• захист речових прав (на чуже ~) protection of property rights (to another's property)
• звернення стягнення на ~ claim to property; execution upon property; recovery against property
• знищення майна destruction of property; property destruction
• незаконність володіння майном illegal (unlawful) possession of property
• оспорюване право на ~ choses (things) in action
• повернення спірного майна return of property at (in) issue
• позов власника про витребування майна owner's claim to reclamation of property
• право володіння чужим майном right of possession of another's property
• право утримання (арешту) майна (general, possessory) lien; right of retention
• приватизація державного та муніципального майна privatization of state and municipal property
• ринкова ціна майна market price of property
• розкрадання державного майна stealing of state property
• розкрадання майна за обтяжуючих обставин aggravated larceny
• розкрадання майна у великих розмірах grand larceny
• розподіл майна property settlement; separation of goods; (судовий тж) judicial distribution (execution) (of property); (подружня) спільність майна matrimonial assets (property); tenancy by the entirety
• тягар утримання майна burden of maintaining property
• ~ неспроможного боржника bankrupt's estate (property)
• ~, обтяжене сервітутом servient tenement
• ~ подружжя property of spouses
• ~, придбане в шлюбі property acquired during marriage
• ~ (речї) у володінні choses (things) in possession
• ~ у вимозі choses (things) in action
• ~, успадковане лише за жіночою лінією tail female (general)
• ~, успадковане лише за чоловічою лінією tail male (general)
• ~, що перебуває у спільній власності joint ownership (property)
• ~, що переходить не до попереднього власника (після припинення майнового права першої особи) remainder
• ~, що переходить у спадщину succession
• ~, що повертається попередньому власникові reversion
• відумерле (виморочне) (незапитане) ~ (спадщина, що не має претендентів) heirless property; vacant succession
• заставлене ~ mortgaged (pledged) property
• заповідальне ~ (майорат) entail; (general) tail; interest in tail
• застраховане ~ insured property
• контрабандне ~ contraband; contraband property
• матеріальне рухоме ~ tangible assets (personalty, property)
• нерухоме ~ fixed (real) assets; immovables; immovable (real) estate (property, things); realty; (спадкоємна нерухомість) heritage
• орендоване ~ lease; tenancy; tenement
• особисте ~ personal assets (possessions, property, wealth); (речі тж) personal belongings (effects, things)
• особисте ~ подружжя separate property
• оспорюване ~ contested (disputed) property
• рухоме ~ chattels personal; goods and chattels; movables; movable (personal) estate (property, things)
• спільне ~ подружжя common (community) property
• чуже ~ another's property
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: МАЙНО


матиме такий вигляд: Що таке МАЙНО