Сучасний українсько-англійський юридичний словник ( І. Борисенко, В. В. Саєнко, Н. М. Конончук, Т. І. Конончук)
АНАЛІЗ
ім (дослідоюення, детальний розгляд) analysis
• піддавати глибокому (ретельному) ~у to analyze carefully (profoundly)
• зробити ~ (проаналізувати) to carry out an analysis (of)
• ~ беззбитковості (виробництва) break-even analysis; cost-volume-profit analysis
• ~ витрат expenses analysis
• ~ господарської діяльності analysis of economic activity (performance)
• ~ економічного циклу business cycle analysis
• ~ економічної ефективності cost-effectiveness analysis
• ~ закономірностей суспільного розвитку analysis of the laws of social development
• ~ здійсненності (економічної доцільності) feasibility analysis (study)
• ~ кінцевих результатів end-profit analysis
• ~ крові blood test
• ~ міжнародного становища analysis of the international situation
• ~ можливостей збуту sales analysis
• ~ надійності reliability analysis
• ~ погрішностей (помилок) error analysis
• ~ попиту demand analysis
• ~ прибутків і витрат income-expenditure analysis
• ~ прибутковості profitability analysis
• ~ пропозиції supply analysis
• ~ ступеню ризику risk analysis
• ~ тенденцій ринку market trend analysis
• ~ технічних характеристик performance analysis
• ~ фінансового становища financial analysis
• безперервний ~ continuous analysis
• вибірковий ~ sampling analysis
• глибокий ~ profound analysis
• графічний ~ graphic(al) analysis
• детальний ~ detailed analysis
• довгостроковий ~ long-run analysis
• економічний ~ economic analysis
• загальний ~ general (global) analysis
• зіставний ~ comparative analysis
• кількісний ~ quantitative analysis
• контрольний ~ check analysis
• короткостроковий ~ short-run analysis
• логічний ~ logical analysis
• макроекономічний ~ macro-economic analysis
• маргінальний ~ marginal analysis
• мікроекономічний ~ micro-economic analysis
• наближений ~ proximate analysis
• повний ~ complete analysis
• попередній ~ preliminary analysis
• причинний ~ analysis of causes
• ретроспективний ~ retrospective analysis
• системний ~ systems analysis
• соціологічний ~ sociological analysis
• статистичний ~ statistical analysis
• структурний ~ structural analysis
• тимчасовий ~ time analysis
• узагальнений ~ generalized analysis
• формальний ~ formal analysis
• ціннісно-вартісний ~ value analysis
• частковий ~ partial analysis
• якісний ~ qualitative analysis
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: АНАЛІЗ


матиме такий вигляд: Що таке АНАЛІЗ