Англо-український дипломатичний словник
war
n 1. війна, бойові дії
2. боротьба, ворожнеча, ворожість
- accidental ~ випадкова війна; війна, яка вибухнула внаслідок непередбаченого інциденту
- aggressive ~ агресивна війна
- all-out nuclear ~ тотальна ядерна війна
- atomic ~ атомна війна
- barbarious ~ варварська війна
- cold ~ холодна війна
- cold ~ rhetoric риторика "холодної війни"
- contained ~ місцеві бойові дії, війна локального характеру
- controlled counterforce ~ контрольована контрсилова війна
- conventional ~ війна з застосуванням звичайного озброєння
- costly ~ війна, що дорого коштує
- counterforce ~ контрсиловий удар
- counterguerrilla ~ бойові дії проти партизанів
- destructive ~ спустошуюча війна
- fratricidal ~ братовбивча війна
- general ~ всезагальна війна
- global ~ глобальна війна
- hot ~ "гаряча війна", справжня війна (на противагу "холодній війні")
- information ~ інформаційна війна
- limited ~ обмежена війна
- limited strategic ~ обмежена стратегічна війна
- local ~ локальна/ місцева війна
- long ~ довготривала війна
- net ~ мережева війна
- nuclear ~ ядерна війна
- nuclear-missile ~ ракетно-ядерна війна
- offensive ~ наступальна війна
- predatory ~ грабіжницька війна
- preventive ~ превентивна війна
- racial ~ расистська війна
- tariff ~ митна війна
- trade ~ торговельна війна
- shooting ~ "гаряча війна", справжня війна (на противагу "холодній війні")
- total ~ тотальна війна
- uncontained ~ необмежена війна
- uncontrolled ~ необмежена війна
- undeclared ~ неоголошена війна
- unjust ~ несправедлива війна
- vengetful ~ реваншистська війна
- world ~ світова війна
- ~ budget воєнний бюджет
- ~ build up воєнні приготування, зосередження військ
- ~ cabinet військовий кабінет, уряд воєнного часу
- ~ capability воєнний потенціал
- ~ conditions умови воєнного часу
- ~ crimes воєнні злочини
- ~ criminals воєнні злочинці
- ~ damage збитки від війни
- ~ debts воєнні борги
- ~ decoration бойова нагорода
- ~ effort мобілізація усіх сил на оборону країни; робота для потреб фронту
- ~ focus вогнище війни
- ~ games воєнні ігри
- ~ guilt відповідальність/ вина за розв'язання війни
- ~ hawk палій війни
- ~ honours бойові відзнаки
- W. House військ. розм. рідко військове міністерство
- ~ hysteria воєнна істерія
- ~ loss воєнні втрати
- ~ material військове майно, бойова техніка
- ~ peril воєнна загроза
- ~ potential воєнний потенціал
- ~ power(s) надзвичайні повноваження уряду на час війни
- ~ preparations військові приготування
- ~ prisoner військовополонений
- ~ reparations воєнні репарації
- ~ service служба на фронті
- ~ services воєнні послуги
- ~ strength бойовий склад, чисельність за штатами воєнного часу
- ~ of aggression агресивна війна
- ~ of attrition війна на виснаження
- ~ of extermination війна на знищення
- ~ against illiteracy боротьба з неграмотністю/ неосвіченістю
- ~ of nerves війна нервів, психологічна війна
- avoidance of nuclear ~ запобігання ядерній війні
- council of ~ військова рада
- country at ~ країна у стані війни; воююча країна
- declaration of ~ оголошеня війни
- drive for "preventative" nuclear ~ курс на "превентивну" ядерну війну
- imminent danger of ~ неминуча небезпека війни; небезпека, яка насувається
- incitement of ~ підбурювання до війни
- laws of ~ юр. закони війни
- means of ~ засоби ведення війни
- menace of ~ загроза/ небезпека війни
- on the brink of ~ на межі війни
- on the verge of ~ на межі війни
- opposition to ~ боротьба проти війни
- outbreak of nuclear ~ раптовий спалах/ вибух ядерної війни
- peril of nuclear ~ небезпека ядерної війни
- prevention of nuclear ~ запобігання ядерній війні
- resistance to ~ боротьба проти війни
- risk of nuclear ~ ризик ядерної війни, небезпека спалаху ядерної війни
- state of ~ стан війни
- support for ~ підтримка війни
- theatre of a limited nuclear ~ театр обмеженої ядерної війни
- threat of ~ загроза/ небезпека війни
- to accept the possibility of nuclear ~ визнати можливість ядерної війни
- to advocate cold ~ виступати на захист холодної війни; обстоювати/ захищати холодну війну
- to avoid (nuclear) ~ уникнути (ядерної) війни
- to be at ~ with smbd. бути у стані війни з кимсь
- to breed ~s виношувати плани війни
- to bring about a ~ розв'язати війну
- to declare ~ оголосити війну
- to eliminate ~ усунути можливість виникнення війни
- to exclude a new ~ виключати/ не допускати можливість виникнення нової війни
- to fan ~ роздмухувати/ розпалювати війну
- to fight a bloody ~ вести кровопролитну війну
- to handle the question of ~ and peace розглядати/ вирішувати проблему війни і миру
- to head off ~ відвернути війну
- to incite ~ роздмухувати/ розпалювати війну
- to increase the risks of ~ збільшити ймовірність війни
- to launch a ~ against smbd. розпочати війну проти когось
- to levy ~ on/ against smbd. вести війну, воювати з кимсь
- to lower the threshold of a nuclear ~ знизити поріг ядерної війни
- to make ~ on/ against smbd. вести війну, воювати з кимсь
- to menace ~ погрожувати війною
- to mitigate the horrors of ~ зменшувати жахи війни
- to plunge a country into ~ втягнути країну у війну
- to prevent ~ відвернути війну
- to reduce the threat of nuclear ~ зменшити загрозу ядерної війни
- to remove the danger of nuclear ~ усунути небезпеку ядерної війни
- to return to the cold ~ повернутися до часів холодної війни
- to stir up ~ роздмухувати/ розпалювати війну
- to stop cold ~ зупинити/ припинити холодну війну
- to support cold ~ підтримувати політику холодної війни
- to trigger off a ~ розв'язати війну
- to unleash a ~ розв'язати війну
- to wage ~ on/ against smbd. вести війну, воювати з кимсь
- Vietnam ~ війна США проти Демократичної Республіки В'єтнам (1964–1973 рр.)
- W. Cross орден "Воєнний Хрест" (Велика Британія)
- W. of Independence (Revolutionary W.) війна за незалежність в США (1775–1783)
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: war


матиме такий вигляд: Що таке war