Англо-український дипломатичний словник
view
I n 1. погляд, думка, точка зору; судження; pl погляди, переконання
2. намір, мета; задум, план
3. аспект, сторона, вид
4. резюме, огляд, висновок
- common ~s загальні погляди; погляди, які поділяють обоє партнерів, сторін
- conservative ~s консервативні погляди, переконання
- differing ~s відмінні погляди
- diverging ~s відмінні погляди
- extreme ~s крайні погляди
- opposite ~s протилежні погляди
- predominant ~s переважаючі погляди, переважаюча думка
- progressive ~s прогресивні/ передові погляди
- reactionary ~s реакційні погляди/ переконання
- religious ~s релігійні погляди/ переконання
- scientific ~ of the world науковий світогляд
- exchange of ~s обмін думками
- in ~ з метою, з наміром
- in ~ of зважаючи на щось, через щось
- in ~ of recent developments у зв'язку з останніми подіями
- negotiation with a ~ to an alliance переговори з метою укладення договору
- to advance a ~ висловити думку/ погляд
- to be in ~ передбачатися
- to form a clear ~ of smth. скласти чітке/ ясне уявлення про щось
- to have other ~s for smth. мати інші плани стосовно чогось
- to have smth. in ~ мати щось на увазі, розраховувати на щось
- to have ~s on smth. розраховувати на щось
- to hold extreme ~s in politics притримуватися крайніх політичних поглядів
- to meet smbd.'s ~s виконати побажання, задовільнити прохання
- to state one's ~s on smth. висловити свою думку/ позицію стосовно якогось питання
- to take a correct ~ of smth. вірно оцінити щось
- to take a different ~ of smth. по-іншому дивитися на щось, мати свою думку про щось
- to take a favourable ~ of smth. позитивно оцінити щось
- to take long ~s проявити передбачливість/ далекоглядність, піклуватися про майбутнє
- to take short ~s проявити недалекоглядність, не думати про майбутнє, не загадувати з позиції далекого прицілу
- on a long ~ з позиції далекого прицілу
- on a short ~ беручи до уваги найближчі/ безпосередні результати
- will this meet your ~s? чи відповідає це вашим намірам?
- with this in ~ з цією метою
- with a ~ to imminent war у зв'язку з неминучістю війни
- with the (a) ~ of/ to з наміром, з метою
- with a ~ to preventing (to prevent) a catastrophe щоб відвернути катастрофу
II v розглядати; оцінювати; судити, мати судження
- he ~s the matter in a different light він інакше дивиться на це
- to ~ a proposal favourably позитивно оцінити пропозицію
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: view


матиме такий вигляд: Що таке view