Англо-український дипломатичний словник
verification
n 1. перевірка, контроль; дослідження
2. звіряння (тексту тощо)
3. підтвердження, визначення правильності (чогось)
4. затвердження, ратифікація
5. юр. засвідчення, посвідчення
6. доведення обґрунтованості/ правильності
7. перевірка дотримання угоди; контроль за виконанням угоди
- adequate ~ адекватна перевірка
- agreed ~ узгодженна перевірка; узгоджений контроль
- appropriate ~ procedure відповідна процедура перевірки/ контролю
- national ~ teams національні групи контролю (виконання угоди)
- on-site ~ перевірка на місці
- sophisticated ~ methods сучасні методи перевірки/ контролю виконання/ дотримання угоди
- ~ arrangement заходи з перевірки/ контролю (виконання угоди)
- ~ methods методи перевірки/ контролю
- ~ personnel персонал, який проводить перевірку/ контроль
- ~ system система перевірки/ контролю (виконання угоди)
- ~ technique методи перевірки/ контролю
- ~ of an agreement перевірка/ контроль виконання угоди
- ~ of flag перевірка прапора
- ~ of the fulfillment of the obligations перевірка виконання зобов'язань
- (adequate) measures of ~ (відповідні) заходи з перевірки/ контролю (виконання угоди)
- issue of ~ питання перевірки (виконання угоди)
- modalities and extent of ~ умови і обсяг/ об'єм перевірки/ контролю (виконання угоди)
- national (technical) means of ~ національні (технічні) засоби контролю/ перевірки
- problem of ~ проблеми перевірки/ контролю (виконання угоди)
- subject to ~ що підлягає перевірці/ дослідженню
- system of ~ система перевірки виконання домовленості
- to ensure ~ of compliance with the obligations забезпечити контроль за виконанням зобов'язань
- to hinder ~ by national technical means перешкоджати перевірці національними технічними засобами
- to impede ~ by national technical means перешкоджати перевірці національними технічними засобами
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: verification


матиме такий вигляд: Що таке verification