Англо-український дипломатичний словник
under
prep 1. за (домовленістю, згодою)
2. (про становище) під, в у
3. за, при, в епоху, до часів
4. (означає включення в розділ тощо) згідно, під, в, на
5. (означає присутність підпису, санкції тощо); за
6. (означає процес виконання дії) під (або перекладається особовою формою дієслова)
7. (означає обумовленість якимись умовами) під, при, в
- obligations ~ the Charter зобов'язання, що витікають з Статуту
- ~ agreement за угодою
- ~ Article 71 of the Charter згідно статті 71 Статуту
- ~ capitalism при капіталізмі
- ~ the circumstances за даних обставин
- ~ the chairmanship of smbd. під головуванням
- ~ under government control під контролем уряду
- ~ the heading під заголовком
- ~ the Prime Minister's signature and seal за підписом прем'єр-міністра і печаткою
- ~ section 8 of the Treaty в статті 8 даної угоди
- ~ the terms and conditions of the agreement згідно умов договору
- the matter is still ~ discussion питання все ще обговорюється
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: under


матиме такий вигляд: Що таке under