Англо-український дипломатичний словник
question
I n 1. питання, проблема
2. питання
3. сумнів, заперечення
4. допит, слідство
- far-reaching ~ питання, що може спричинити серйозні наслідки
- open ~ відкрите/ невирішене питання
- pending ~ питання, що розглядається, невирішене питання
- pivotal ~ головне питання
- primal ~ основне/ головне питання
- unresolvable ~ питання, яке не можна вирішити
- unsettled ~ невирішене питання
- vexed ~ злободенне/ гостре/ болюче питання
- vexed ~ of procedure процедурне питання, що викликає суперечки
- ~ and answer period час, відведений для питань та відповідей
- ~ calling for ventilation питання, що потребує обговорення
- ~ of the day питання дня
- ~ of mutual interest/ concern питання, що викликає взаємний інтерес
- ~ under discussion питання, що розглядається
- to bring up ~ підняти питання
- to bury a ~ поховати проблему
- to call into ~ поставити під сумнів
- to call smbd. in ~
a) допитати когось
b) віддавати когось під суд
- to clarify a ~ внести ясність у питання
- to clear a ~ внести ясність у питання
- to complicate a ~ ускладнити питання
- to consider a ~ розглядати питання
- to discard a ~ вилучити питання
- to depart from a ~ відійти від теми, відхилитися від питання
- to deviate from a ~ відійти від теми, відхилитися від питання
- to digress from a ~ відійти від теми, відхилитися від питання
- to entangle a ~ ускладнити питання
- to enter upon ventilation of a ~ почати обговорення питання; почати дискусію з питання
- to exclude a ~ вилучити питання
- to leave a ~ to the court передати на розгляд у суд
- to open a ~ підняти питання
- to raise a ~ підняти питання
- to touch upon a ~ торкнутися питання
- to pose a ~ ставити питання
- to put a written ~ поставити питання в письмовій формі
- to raise a preliminary ~ задати попереднє питання
- to separate a ~ from відмежувати питання від
- to set aside a ~ відтермінувати розв'язання питання
- to settle a ~ вирішити/ розв'язати питання
- to solve a ~ вирішити/ розв'язати питання
- to skirt a ~ ухилятися від питання
- to speak to the ~ виступати по суті питання
- to treat a ~ розглядати питання
II v
1. допитувати
2. піддавати сумніву
- to ~ a decision піддавати сумніву правильність рішення
- to ~ a witness допитувати свідка
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: question


матиме такий вигляд: Що таке question