Англо-український дипломатичний словник
obligation
n 1. зобов'язання
2. обов'язок
3. юр. боргове зобов'язання, боргова розписка
- accrued ~s нові зобов'язання, що випливають з договору
- alleged ~s зобов'язання, що не відповідають дійсності
- clear-cut ~s ясно/ чітко сформульовані зобов'язання
- contractual international ~s договірні міжнародні зобов'язання
- counterpart ~s паралельні обов'язки
- direct ~s прямі обов'язки; безпосередні обов'язки
- legal ~s юридичні зобов'язання
- local ~s місцеві зобов'язання
- long-term ~s довготермінові зобов'язання
- protocol ~s зобов'язання, накладені протоколом, протокольні зобов'язання
- short-term ~s короткотермінові зобов'язання
- treaty international ~s договірні міжнародні зобов'язання
- ~ of conscience борг сумління
- ~ of contract/ treaty, etc. обов'язкова сила договору
- ~s under the contract зобов'язання по договору
- ~ of non-recognition зобов'язання невизнання; зобов'язання про невизнання; зобов'язання не визнавати (державу)
- ~ in respect of contracts зобов'язання по відношенню до договорів/ контрактів тощо
- breach of ~s порушення зобов'язань
- cancellation of ~s припинення зобов'язань
- compliance with the ~s виконання зобов'язань
- definition of ~s визначення зобов'язань
- doctrine of ~ доктрина зобов'язань
- period of validity of ~s строк зобов'язань
- to affect the rights and ~s зачіпати права та зобов'язання
- to assume ~s under a treaty брати зобов'язання у відповідності з договором/ домовленістю
- to be under an ~ to smbd. бути пов'язаним зобов'язанням; мати зобов'язання по відношенню до когось
- to cancel an ~ відмінити зобов'язання
- to carry out one's ~s under treaty виконати зобов'язання за договором
- to discharge one's ~s under treaty виконати зобов'язання за договором
- to face up to the ~s бути готовим виконати зобов'язання
- to fulfil one's ~s under treaty виконати зобов'язання за договором
- to honour one's ~s under treaty виконати зобов'язання за договором
- to impose ~s on smbd. накладати зобов'язання на когось
- to lay ~s on smbd. накладати зобов'язання на когось
- to lay smbd. under an ~ пов'язати когось зобов'язанням
- to meet one's ~s under treaty виконати зобов'язання за договором
- to perform one's ~s under treaty виконати зобов'язання за договором
- to undertake ~s under a treaty брати зобов'язання у відповідності з договором/ домовленістю
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: obligation


матиме такий вигляд: Що таке obligation