Англо-український дипломатичний словник
objective
I n 1. мета, завдання, прагнення
2. pl планові завдання
- central ~ головна мета
- class-oriented ~ класово-орієнтована мета
- foreign policy ~s завдання зовнішньої політики
- great ~s великі цілі
- policy ~s основні планові завдання
- political ~s політичні завдання/ цілі
- production ~s завдання з видобутку/ з виробництва
- achievement of ~s досягнення мети
- adherence to the ~s and principles of the treaty вірність цілям та принципам договору; суворе дотримання цілей та принципів договору
- to accomplish an ~ досягнути/ добитись мети
- to falsify the foreign policy ~s викривляти/ фальсифікувати цілі зовнішньої політики
- to pursue for reaching ~s переслідувати далекосяжні цілі
- to realize an ~ досягнути/ добитись мети
- to win an ~ досягнути/ добитись мети
- with this ~ in view з цією метою
II adj
1. об'єктивний, дійсний
2. безсторонній, об'єктивний
3. філос. об'єктивний, реально існуючий, дійсний
- fair and ~ standard справедливий та об'єктивний критерій
- ~ evidence об'єктивні дані
- ~ fact об'єктивний факт
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: objective


матиме такий вигляд: Що таке objective