Англо-український дипломатичний словник
nuclear
adj ядерний; що відноситься до ядерної зброї- all-out ~ conflagration необмежена ядерна війна, тотальна/ всезагальна війна
- ~ war ядерна війна
- civil ~ industry галузі промисловості, пов'язані з використанням ядерної енергії в мирних цілях
- grey area ~ system ядерна зброя середньої дальності, зброя "сірої зони"; "євростратегічна зброя"
- harmonized ~ export policies узгоджена політика з питань експорту ядерних установок та матеріалів
- limited ~ response обмежений ядерний удар у відповідь
- limited ~ retaliation обмежений ядерний удар у відповідь
- massive ~ attack масований ядерний удар
- near ~ states країни, здатні створити власну ядерну зброю, "порогові держави"
- non-~ parties учасники (договору), що не володіють ядерною зброєю
- ~ age ядерний вік
- ~ aggression ядерна агресія
- ~ annihilation ядерне знищення
- ~ armament ядерне озброєння
- ~ arms race гонка ядерних озброєнь
- ~ arsenal ядерний арсенал
- ~ attack ядерний напад; ядерний удар
- ~ balance ядерна рівновага, ядерний паритет
- ~ big stick ядерний дрючок
- ~ Blitzkrieg блискавична ядерна війна
- ~ capability ядерний потенціал
- ~ catastrophy ядерна катастрофа
- ~ club клуб ядерних держав
- ~ contamination радіоактивне забруднення
- ~ country країна, що має ядерну зброю
- ~ damage шкода, заподіяна в результаті застосування ядерної зброї
- ~ defence протиядерний захист
- ~ delivery засіб доставки ядерних боєприпасів до цілі
- ~ destruction ядерне роззброєння, знищення ядерної зброї
- ~ deterrence ядерне залякування
- ~ deterrence capability можливості потенціального стримування ядерного нападу супротивника
- ~ deterrent засіб ядерного залякування
- ~ disarmament ядерне роззброєння; відмова від ядерної зброї
- ~ equivalence рівність сторін в області ядерних озброєнь
- ~ facility ядерна установка
- ~ fallout радіоактивні опади
- ~ free zone без'ядерна зона
- ~ freeze заморожування ядерної зброї
- ~ freeze resolution резолюція про заморожування ядерної зброї
- ~ fuel ядерне пальне/ паливо
- ~ guarantee ядерні гарантії
- ~ holocaust ядерна катастрофа
- ~ incident ядерний інцидент
- ~ installations ядерні установки
- ~ know-how секрети ядерної техніки
- ~ launching пускові установки ядерної зброї
- ~ missile arsenals арсенали ракетно-ядерної зброї
- ~ neutrality ядерний нейтралітет
- ~ pollution забруднення радіоактивними опадами
- ~ power ядерна міць
- ~ proliferation розповсюдження ядерної зброї
- ~ non-proliferation treaty договір про нерозповсюдження ядерної зброї
- ~ reactor атомний реактор
- ~ relationship співвідношення ядерних сил
- ~ response ядерний удар у відповідь
- ~ retaliation ядерний удар у відповідь
- ~ stockpile запаси ядерної зброї
- ~ strike force ядерна ударна міць
- ~ sufficiency concept поняття "ядерної достатності"
- ~ superiority ядерна перевага
- ~ systems системи ядерної зброї
- ~ technology ядерна технологія, технологія виробництва ядерної зброї
- ~ test випробування ядерної зброї
- ~ threat загроза застосування ядерної зброї
- ~ umbrella ядерна "парасолька"
- ~ underground tests підземне використання ядерної зброї, підземні ядерні випробування
- ~ war(fare) ядерна війна
- ~ warhead ядерна боєголовка
- ~ weapon ядерна зброя
- ~ weapon country країна, що має ядерну зброю
- ~ weapon-free zone без'ядерна зона
- ~ weapon parties учасники (договору), що володіють ядерною зброєю
- ~ weapons technology ядерна технологія, технологія виробництва ядерної зброї
- ~ weapon test ban заборона використання ядерної зброї
- ~ weapon test explosion випробовувальний вибух ядерної зброї
- peaceful ~ explosions ядерний вибух з мирною метою
- peaceful ~ technology технологія ядерних установок, що використовуються з мирною метою
- strategic ~ parity стратегічна ядерна рівновага, стратегічний паритет
- uncontrolled ~ arms race неконтрольована гонка ядерних озброєнь
- cessation of ~ tests припинення ядерних випробувань
- cessation of the production of ~ weapons припинення виробництва ядерної зброї
- danger of ~ proliferation небезпека розповсюдження ядерної зброї
- deterrence of a ~ war стримування ядерної війни
- ~ explosion for peaceful purposes ядерний вибух з мирною метою
- peaceful use of ~ energy використання ядерної енергії в мирних цілях
- outbreak of ~ war початок ядерної війни
- production of ~ weapons виробництво ядерної зброї
- proliferation of ~ weapons розповсюдження ядерної зброї
- proliferation of ~ weapons technology розповсюдження технології виробництва ядерної зброї
- qualitative development of ~ weapons якісне вдосконалення ядерної зброї
- safeguards on civil ~ industry гарантії від галузей промисловості, пов'язаних з використанням ядерної енергії в мирних цілях
- threat of ~ war загроза ядерної війни
- to ban ~ weapon заборонити використання ядерної зброї
- to ban the use of ~ weapons заборонити застосування ядерної зброї
- to be subject to ~ attack зазнати ядерного нападу
- to deploy ~ weapons розмістити ядерну зброю
- to exclude all types of ~ weapons from the arsenals of the states виключити всі види ядерної зброї з арсеналів держав
- to hinder the spread of ~ weapons перешкоджати розповсюдженню ядерної зброї
- to use ~ material for civil purposes використовувати ядерні матеріали з мирною ціллю
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: nuclear


матиме такий вигляд: Що таке nuclear