Англо-український дипломатичний словник
note
I n 1. (тж N.) диплом, нота
2. записка; короткий особистий лист; письмове повідомлення
3. звич. pl замітка, запис
4. примітка; виноска, посилання, довідковий апарат
5. банкнота, банківський білет
- arrival ~ повідомлення про прибуття
- circular ~ циркулярна нота
- collective ~ колективна нота
- confirmation ~ (письмове) підтвердження (договору)
- contract ~ договірна записка, договір, контракт
- cover(ing) ~
a) тимчасове свідоцтво про страхування
b) супровідна записка, що містить додаткову інформацію до скерованого документу
- diplomatic ~ дипломатична нота
- explanatory ~ пояснювальна примітка
- foot ~ підрядкова примітка
- identical ~s ідентичні ноти
- interpretive ~s пояснювальні ноти
- marginal ~ примітка/ замітка на полях
- official ~ офіційна нота
- personal ~ особиста нота
- recharge ~ виправдний документ
- reply ~ нота-відповідь
- shorthand ~s стенограма
- third-person ~s ноти, що складені від третьої особи (так звані вербальні)
- verbal ~ вербальна нота
- ~ of confirmation (письмове) підтвердження договору
- ~ of invitation письмове запрошення
- ~ of protest нота протесту
- ~ of thanks лист подяки
- ~ of understanding меморандум про домовленість
- ~ of warning попередження
- exchange of ~s обмін нотами
- the substance of a ~ суть питання ноти
- to file a ~ of protest направити ноту протесту
- to hand a ~ вручити/ передати ноту
- to initial a ~ парафувати ноту
- to make ~s робити помітки/ записи, записувати
- to present a ~ вручити/ передати ноту; звернутися з нотою
- to sign a ~ підписувати ноту
- to take ~ прийняти до уваги, помітити собі, звернути увагу
- to take ~s робити помітки/ записи, записувати
- ~ verbal вербальна нота
- ~ requesting visas нота-запит про візи
- United States ~s казначейські білети США
- Bank of England ~s банкноти Англійського банку
II v
1. помічати, звертати увагу, примічати, підмічати
2. офіційно приймати до відома, констатувати
3. робити помітки, записи, записувати (тж ~ down)
4. згадувати, відмічати, вказувати
- to ~ the coincidence of views констатувати співпадіння поглядів
- to ~ the content of a letter прийняти до відома зміст листа
- to ~ the fruitful results of the visit відзначити плідні підсумки візиту
- to ~ with satisfaction з задоволенням відзначити
- to ~ significance зазначити важливість
- to ~ sbmd. on one's list внести когось у список
- as the author ~s як відзначає/ вказує автор
- as I ~d before як я вже вище зазначив/ згадав/ сказав
- must just ~ that мушу лише зазначити, що
- I shall only ~ this я обмежусь згадкою про це
- we duly ~ that ми відповідно беремо до уваги
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: note


матиме такий вигляд: Що таке note