Англо-український дипломатичний словник
national
I n 1. громадянин, підданий будь-якої держави
2. pl співгромадяни, співвітчизники
3. амер. націонал (на відміну від повноправного громадянина)
- enemy ~s громадяни ворожої держави
- ~s of the country of residence громадяни країни перебування
- ~s of the country of the receiving state громадяни країни перебування
- ~s established abroad громадяни будь-якої країни, що проживають за кордоном
- ~s of a host country громадяни приймаючої країни/ держави перебування
II adj
1. національний, державний; народний, всенародний
2. національний; що відноситься до нації/ національності; що відноситься до якогось народу
- foreign ~ holiday національне свято репрезентованої країни
- ~ anthem державний гімн
- ~ calamity національне лихо
- ~ celebrations національні торжества
- ~ colours національні кольори
- ~ command
a) національні війська; війська держави
b) війська держави, що входить у військовий союз
c) національне командування
- ~ committee національний комітет
- ~ currency національна валюта
- ~ Day національне свято, головне свято країни
- ~ debt національний борг
- ~ defence оборона країни
- ~ defence committee комітет національної оборони
- ~ defence forces національні збройні сили
- ~ defence information відомості, що становлять державну таємницю
- ~ economy народне господарство; національна економіка
- ~ elections загальні вибори
- ~ emancipation національне визволення
- ~ emblem державний герб
- ~ emergency надзвичайне становище в країні
- ~ feelings національні почуття
- ~ figure людина, яку знає вся країна, видатний діяч
- ~ flag державний прапор
- ~ frontiers державні кордони
- ~ genius дух народу
- ~ government
a) центр; національний уряд; (на відміну від властей штату, США)
b) коаліційний уряд
- ~ holiday національне свято держави перебування
- ~ homeland батьківщина, вітчизна
- ~ income національний дохід
- ~ independence національна незалежність
- ~ interests національні інтереси
- ~ language національна мова
- ~ law юр. внутрідержавне/ національне право
- ~ legislation національне законодавство
- ~ liberation національно-визвольний рух
- ~ minority національна меншість
- ~ oppression національний гніт
- ~ origin(s) національне походження
- ~ papers національні газети
- ~ price level рівень внутрішніх цін
- ~ reconciliation національне примирення
- ~ referendum національний референдум
- ~ safety національна безпека
- ~ security національна безпека
- ~ Security Council Рада національної безпеки
- ~ self-determination національне самовизначення, самовизначення народу
- ~ service трудова або військова повинність
- ~ sovereignty національний суверенітет
- ~ spirit дух народу
- ~ strategics національна державна стратегія
- ~ tongue національна мова
- ~ waters внутрішні води
- ~ rights of the people національні права народу
- ~ chairman представник національного комітету партії (США)
- ~ convention національний партійний з'їзд (США)
- ~ security adviser радник з питань національної безпеки (США)
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: national


матиме такий вигляд: Що таке national