Англо-український дипломатичний словник
name
I n 1. ім'я; прізвище
2. репутація; слава (добре ім'я)
3. звання
- to put one's ~ down for a post виставити свою кандидатуру на пост
- in one's own ~ від свого імені
- in the ~ of common sense заради здорового глузду
- in the ~ of the law іменем закону
- in the ~ of smbd./ smth.
a) в ім'я когось/ чогось
b) від чийогось імені; іменем когось
- ~ and titles звання і титули
- ~ badge нагрудна планка з прізвищем учасника (конференції, з'їзду тощо)
II v
1. призначати (на посаду)
2. парл. закликати до порядку
- to be ~d by the Chairman бути прикликаним до порядку головою
- to be ~d consul бути призначеним консулом
- to be ~d for a post бути призначеним на пост
- to ~ a member вивести з залу учасника зборів
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: name


матиме такий вигляд: Що таке name