Англо-український дипломатичний словник
law
n 1. закон
2. право
3. (~s) збірка законів (прийнятих се сією законодавчих зборів штату, США)
- consular ~ консульське право
- diplomatic ~ дипломатичне право
- fundamental ~ основний закон, конституція
- internal ~ внутрішнє право
- international ~ міжнародне право
- international humanitarian ~ міжнародне гуманітарне право
- international private ~ міжнародне приватне право
- martial ~ військовий стан
- objective ~s об'єктивні закономірності
- private ~ приватне право
- public ~ публічне право
- international public ~ міжнародне публічне право
- international regional ~ міжнародне регіональне право
- statute ~ статутне право, "писаний закон"
- universal international ~ універсальне міжнародне право
- basic ~s of development основні закони розвитку
- dialectical ~ of opposites діалектичний закон протилежностей
- domestic ~ of the receiving state національні закони країни перебування
- ~ of economic rationality закон економічної раціональності
- ~ of nations міжнародне право
- ~ of one price закон однієї ціни
- L. of the Sea морське право
- ~ of the treaties договірне право
- ~s of war закони війни
- universal ~ of motion універсальний закон руху/ розвитку
- conflict of ~s положення двох або більше законів, що суперечать один одному
- ~s of history історична закономірність
- modification of internal ~ модифікація внутрішнього законодавства
- primacy of international ~ over internal legislation примат міжнародного права над внутрішнім законодавством
- in full conformity to international ~ у цілковитій відповідності з міжнародним правом
- in the perspective of international ~ у світлі міжнародного права
- to be pursuant to the domestic ~ of the receiving state відповідно до національних законів держави перебування
- to be under martial ~ бути у військовому стані, жити в умовах військового стану
- to break the ~ порушити закон
- to declare martial ~ запровадити військовий стан
- to evade the ~ обходити закон
- to faithfully execute the ~ неухильно виконувати закони
- to follow the ~ підкорятись закону; слідувати закону
- to keep within the ~ не порушувати закону; триматись в рамках закону
- to lift martial ~ відмінити військовий стан
- to observe the ~ підкорятись закону; слідувати закону
- ~ and order правопорядок
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: law


матиме такий вигляд: Що таке law