Англо-український дипломатичний словник
key
I n 1. ключ (до вирішення/ пояснення чогось)
2. ключова позиція (що забезпечує доступ, вхід, управління тощо); вірний шлях (до чогось)
- ~ determinant (of one's foreign policy) вирішальний/ визначальний фактор (зовнішньої політики)
- ~ elements (of a draft resolution etc.) ключові/ основні моменти (проекту резолюції тощо)
- ~ industries провідні галузі промисловості
- ~ man незамінний/ провідний працівник/ фахівець
- ~ point опорний пункт
- ~ position ключова позиція
- ~ problem ключова проблема
- ~ provisions (of a treaty etc.) основні/ ключові положення (договору тощо)
- ~ terrain тактично важлива місцевість
- ~ to a political situation ключ до розуміння політичної ситуації
- ~ to a problem ключ до вирішення проблеми
- to deliver one's ~s здаватися, визнавати себе переможеним
- to hold the ~ of smth. тримати щось під контролем, мати повну владу над чимсь
II adj ключовий, основний, провідний
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: key


матиме такий вигляд: Що таке key