Англо-український дипломатичний словник
form
I n 1. форма, вид, формулювання
2. вид, різновид, тип, форма
3. анкета, форма
4. церемоніал, порядок
- aligned ~s узгоджені бланки
- intermediary ~s проміжні форми/ бланки тощо
- internationally established ~s прийняті міжнародні бланки/ форми/ анкети тощо
- ~ of activity вид діяльності
- ~ of government форма правління
- ~s of greetings формули привітань
- ~ of warfare прийоми ведення війни
- respect for ~ дотримання форми
- respect for ~ and precedence дотримання форми і старшинства
- to change the ~ змінити формулювання (резолюції, тексту)
- to retain the text in its present ~ зберегти формулювання тексту
- in due ~ згідно з правилами
- in good and due ~ у належній формі та правильному порядку
- found in good and due ~ перебувають у належній формі та правильному порядку (про повноваження)
- in the ~s set forth below у відповідних нижченаведених формах
II v формувати, складати, утворювати
- to ~ a committee створити комісію/ комітет
- to ~ a government сформувати уряд
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: form


матиме такий вигляд: Що таке form