Англо-український дипломатичний словник
basis
n (pl bases) базис, основа, підвалини- class ~ класова основа
- purely consensual ~ чисто консенсуальна основа
- social ~ соціальна основа
- ~ of a complaint предмет скарги
- ~ for conducting relations основа для підтримання відносин
- ~ of foreign policy основа зовнішньої політики
- political ~ of society політична основа суспільства
- on the ~ of equality and equal security на основі рівності та рівної безпеки
- on the ~ of mutual benefit на основі взаємної вигоди
- on the ~ of peaceful coexistence на основі мирного співіснування
- on the ~ of reciprocity на основі взаємності
- on a collective ~ на колективній основі
- on a compensation ~ на компенсаційній основі
- on a contractual ~ у договірному порядку
- on an equal percentage ~ на рівнопроцентній основі
- on a firm ~ на міцній основі
- on a global ~ в глобальному масштабі
- on a mutually advantageous ~ на взаємовигідній основі
- on a mutually agreed ~ на основі взаємної домовленості
- on a non-discriminatory ~ на недискримінаційній основі
- on a one-to-one ~ на основі один до одного
- on a parity ~ на паритетних засадах
- on a piecemeal ~ на поетапній основі
- on a proportionate ~ на пропорційній основі
- on a reciprocal ~ на взаємній основі
- on a take it or leave it ~ виходячи з того, що це або приймається або відхиляється; при умові, що це або приймається або відхиляється
- on this ~ на цій основі, виходячи з того
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: basis


матиме такий вигляд: Що таке basis