Англо-український дипломатичний словник
balance
I n 1. співвідношення сил, розстановка сил
2. рівновага, баланс, сальдо
3. вирішальний фактор, вирішальне значення
- defensive ~ військова рівновага
- delicate ~ хитка рівновага
- military ~ співвідношення військової могутності (держав або угруповань)
- nuclear ~ ядерна рівновага
- overall ~ загальна рівновага
- precarious ~ нестійка рівновага; нестабільний баланс
- stable ~ стабільна/ міцна рівновага
- strategic ~ рівність стратегічних сил; військово-стратегічна рівновага
- world ~ розстановка сил у світі
- ~ of armaments рівновага озброєнь
- ~ of conventional forces рівність збройних сил, оснащених звичайними засобами ведення війни
- ~ of defence військова рівновага
- ~ of the deterrent рівновага залякування
- ~ of the diplomatic platform розсадка на дипломатичній трибуні
- ~ of forces співвідношення/ рівновага сил
- ~ of ideology ідеологічна рівність
- ~ of nuclear deterrent рівновага ядерного залякування
- ~ of nuclear forces рівновага збройних сил, що мають на озброєнні ядерну зброю
- ~ of payments платіжний баланс
- ~ of power рівновага сил; співвідношення сил
- ~ of representation of the council, etc. рівне представництво (в комітеті тощо)
- ~ of strength співвідношення/ рівновага сил
- ~ of terror рівновага страху
- ~ of trade торговий баланс, торгове сальдо
- ~ of voting співвідношення сил в процесі голосування
- changed ~ of world relations зміна співвідношення сил у світі
- global ~ of nuclear forces глобальний баланс ядерних сил
- concept of ~ концепція "балансу сил"
- maintenance of the (existing) ~ підтримка (існуючої) рівноваги
- to achieve military ~ досягати військової рівноваги/ рівності
- to catch smbd. off ~ захопити зненацька/ непідготовленими
- to disturb military ~ порушувати військову рівновагу
- to ensure defensive ~ забезпечити військову рівновагу
- to hold the ~ even зберігати рівновагу
- to keep smbd. off ~ тримати когось у стані невизначеності
- to maintain ~ of forces підтримувати рівновагу сил
- to reappraise the strategic ~ знову оцінити/ переглянути стратегічну рівновагу
- to redress the ~ of power відновити рівновагу сил
- to re-establish the ~ of power відновити рівновагу сил
- to restore the ~ of power відновити рівновагу сил
- to shift the (military) ~ in favour of smbd. змінити (військову) рівновагу на чиюсь користь
- to strike a ~ підвести підсумок, встановити співвідношення
- to throw off the ~ порушити рівновагу
- to tilt the ~ порушити рівновагу
- to tip the (military) ~ in favour of smb. змінити (військову) рівновагу на чиюсь користь
- to upset the strategic ~ порушити військово-стратегічну рівновагу
- on ~ враховуючи все сказане, у кінцевому результаті
II v врівноважувати, урівнювати; збалансовувати
- to ~ levels of armaments збалансувати рівні озброєння
- to ~ the power збалансувати могутність
- to be ~d against компенсуватись чимось
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: balance


матиме такий вигляд: Що таке balance