Англо-український дипломатичний словник
back
v підтримувати (також ~ up)- to ~ an argument with proof підкріплювати аргументацію/ аргумент доказом
- to ~ an appeal підтримати заклик
- to ~ a draft resolution підтримати проект резолюції
- to ~ smbd. (up) підтримувати
- to ~ away відмовлятись/ відступатись від чогось
- to ~ away from one's claims відмовитись/ відступитись від своїх претензій
- to ~ down відмовитись від чогось, відступатись
- to ~ out of smth. ухилятись від чогось, відступати від чогось
- to ~ out of an agreement відступити/ ухилитись від угоди
- to ~ of an invitation відмовитись від запрошення
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: back


матиме такий вигляд: Що таке back