Англо-український дипломатичний словник
action
n 1. політична акція; виступ, діяльність, заходи
2. рішення
- aggressive ~s агресивні дії
- appropriate ~s належні/ відповідні заходи
- collective ~s колективні дії/ заходи
- cohesive ~s спільні дії
- concerted ~s узгоджені/ спільні дії/ зусилля
- covert ~s таємні дії
- diplomatic ~s дипломатична діяльність
- government's ~s дії уряду
- hostile ~s ворожі дії
- injurious ~s дії, що завдають шкоди
- joint ~s спільні дії/ виступи
- limited ~s обмежені дії
- overt ~s against smbd./ smth. відкритий виступ проти когось/ чогось
- political ~s політична діяльність, політичні дії
- preventive ~s превентивні дії/ заходи
- punitive ~s каральні заходи/ дії
- retaliatory ~ акт помсти, дія у відповідь
- unilateral ~s односторонні дії
- united ~s спільні дії/ виступи
- vindictive ~s каральні заходи/ дії
- ~ constituting a threat or use of force дії, що становлять загрозу силою або застосування сили
- ~ for damages позов про відшкодування збитків
- concurrence of ~ узгодженість дій
- consolidation of ~s об'єднання зусиль/ вимог
- freedom of ~s свобода дії
- liberty of ~s свобода дії
- to adapt (one's) ~s коректувати (свої) дії
- to be brought into ~ бути втягнутим у боротьбу
- to be in militant ~ for smth. активно виступати на захист чогось
- to compromise an ~ ставити дії/ заходи під загрозу
- to lay down a definite line of ~ намітити певний план дій/ певну лінію поведінки
- to misinterpret ~s неправильно витлумачити дії
- to refrain from ~s утримуватися від дій
- to take ~s приймати заходи
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: action


матиме такий вигляд: Що таке action