Англо-український дипломатичний словник
act
I n 1. справа, поступок
2. дія, процес
3. акт, закон, постанова, рішення (суду)
4. акт, документ
- arbitrary ~ одностороння дія
- complex ~ складне діяння
- composite ~ складене діяння
- constituent ~ установчий документ/ акт
- continuing ~ тривале діяння
- countermeasures in respect to internationally wrongful ~ заходи у відповідь на міжнародно-протиправне діяння
- deliberate ~ умисна дія
- diplomatic ~ дипломатичний акт
- final ~ заключний акт, заключна угода
- hostile ~ ворожий акт
- instantaneous ~ миттєве діяння
- internationally illicit ~ міжнародно-неправомірна дія
- internationally injurious ~ міжнародно-протиправна дія
- internationally wrongful ~ міжнародно-протиправна дія
- legal ~ юридичний акт
- legislative ~ законодавчий акт
- legitimate ~ правомірний акт; правомірна дія
- terrorist ~ терористичний акт
- unfriendly ~ недружелюбний акт, недружній крок
- unilateral ~ односторонній акт, одностороння дія
- unlawful ~ незаконна дія
- objective element of internationally wrongful ~ об'єктивний елемент міжнародно-протиправної дії
- subjective element of internationally wrongful ~ суб'єктивний елемент міжнародно-протиправної дії
- to discontinue the internationally wrongful ~ припинити міжнародно-протиправне діяння
- temporal aspects of internationally wrongful ~ часові аспекти міжнародно-протиправної дії
- ~ of accession акт про приєднання
- ~ of (armed) aggression акт (збройної) агресії
- ~ of amnesty акт про амністію
- ~ in breach of the provisions of the treaty дія в порушення положень договору
- ~ of capitulation акт капітуляції
- ~ of commission дія; діяння, що виражається в дії
- ~ of defense оборонний акт
- ~ of discrimination акт дискримінації
- ~ of elements стихійне лихо
- ~ of force дії, пов'язані із застосуванням сили
- ~ of God стихійна сила, форс-мажор, стихійне лихо
- ~ of good will акт доброї волі
- ~ of hostility ворожі дії
- ~ of international terrorism акт міжнародного тероризму
- ~ of lawlessness and arbitrary rule акт беззаконня та сваволі
- ~ of omission бездіяння; діяння, що виражається у бездіянні
- ~ of oppression акт насильства
- ~ of piracy акт піратства
- ~ of public authority акт органу державної влади
- ~s of reprisal by force акти репресалій із застосуванням сили
- ~ of retaliation акт відплати/ помсти
- ~ of sabotage акт саботажу
- ~ of the State (not) extending in time діяння держави, що (не) розповсюджуються у часі
- ~ of terrorism акт терору
- ~ of vengeance акт помсти
- ~ of violence акт насильства
- ~ of war акт війни
- cessation of internationally wrongful ~ припинення міжнародно-протиправного діяння
- to amend legislative ~s вносити зміни в законодавство
- to block the passage of the ~ заважати прийняттю закону
- to issue an ~ видати акт
- to commit an ~ of coercion застосувати силу для придушення заворушень
- to promulgate an ~ видати акт
- to repeal an ~ відміняти закон
- to "undo" the internationally wrongful ~ ліквідувати наслідки міжнародно-протиправного діяння
- ~ and deed офіційний документ, зобов'язання
II v
1. діяти, поступати
2. брати участь (у чомусь)
- to ~ in accordance with smth. діяти згідно чогось
- to ~ against smbd. діяти проти когось
- to ~ in concert діяти узгоджено
- to ~ outside one's competence перевищувати свої повноваження
- to ~ up to one's principles діяти у відповідності із своїми принципами
- to ~ promptly діяти швидко
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: act


матиме такий вигляд: Що таке act