Англо-український тлумачний словник економічної лексики
TANGIBLE ASSETS
фін., бухг. матеріальні активи; реальний основний капітал
активи (asset¹), які мають речову (матеріальну) форму, напр. устаткування, будівлі, земля, запаси сировини і готової продукції тощо; ♦ матеріальні активи є видом необоротних активів (non-current assets)

net ~ чиста вартість матеріальних активів; stock of ~ фонд матеріальних активів

net ~ per share чиста вартість матеріальних активів на акцію; to assess ~ оцінювати/оцінити матеріальні активи; to value ~ визначати/визначити вартість матеріальних активів

tangible assets :: tangibles; tangible assets : intangible assets; tangible assets ‡ A. assets¹ (383)
▹▹ «intangible assets»
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: TANGIBLE ASSETS


матиме такий вигляд: Що таке TANGIBLE ASSETS