Англо-український тлумачний словник економічної лексики
SHARE
(sh.)
1. n ком. частина; частка; участь; пай; a частковий; пайовий; v уділити/поділити; розділяти/розділити; брати/взяти участь у чомусь; 2. n бірж. акція; a акціонерний
1. певна частина чого-небудь, що розподіляється за якимись ознаками; 2. вид цінного папера (securities), що свідчить про пайову участь (ownership interest) у капіталі підприємства і передбачає певну відповідальність (liability); ♦ акції дають право на участь у розподілі прибутку (profit), право голосу та ін. права, що пов'язані здебільшого з двома категоріями акцій: звичайними (ordinary shares) і привілейованими (preference shares)

«A» ~s звичайні акції з обмеженим правом голосу; assented ~s узгоджені акції; assessable ~ пай, за який можна вимагати додаткового платежу; «B» ~s звичайні акції зі спеціальним правом голосу; bank ~s банківські акції; bearer ~ акція на подавця • акція на пред'явника; below par ~s акції, випущені зі знижкою номіналу; bogus ~ фіктивна акція; bonus ~ безплатна акція • пільгові акції; callable ~s акції з правом емітента на викуп за визначеною ціною; capital ~ частка капіталу • пай в капіталі; commercial ~s акції торговельних підприємств; common share; controlling ~ пайова участь у підприємстві, яка забезпечує контроль; convertible preference ~s оборотні привілейовані акції; co-op ~ пай в кооперативі; cumulati

dividend per share; earnings per share; lien on ~s право утримання акції за борги; maturity of a ~ час терміну акції; ~s advanced from ... to ... курс акцій піднявся з ... до ...; ~s are down курс акцій знижується; ~s are recovering курс акцій покращується; ~s are rising курс акцій піднімається; ~s are stationary курс акцій стабільний; ~s have fallen курс акцій упав; ~s have gone up курс акцій підвищився; ~s have slumped 5 points курс акцій впав на 5 пунктів; ~ in a business частка в підприємстві; ~ in capital частка в капіталі; ~ in a cooperative пай в кооперативі; ~ in expenses участь у видатках; ~ in profit участь у прибутку; ~ of commission комісійна частка; ~

share² (англ., австрал.) :: stock² (амер.); share² — ім. пай (діал., діас.), уділ (зах. укр., діас.) прик. пайовий; share² ‡ shares (392); share² ‡ securities (391)
═════════◇═════════
акція < голл. aktie або нім. Aktie — акція (цінний папір) < лат. actio — скарга, претензія скаржника, право на участь; фіксується на початку XVIII ст. (ЕСУМ 1 : 59 і ЕС-СУМ 1 : 49); пай — тюрк. pai — частина, участь, ділянка (ЕС-СУМ 4 : 9; СІС : 492; Фасмер З : 187); уділ — фіксується з XV ст. у формі оудѣль — частина маєтку, уділ, наділ: «Оуставлѧємь коли(ж) моу(ж) оумрє(т) о(т) жєны... а хочє(т) ли иньшєго моужа понѧ(т) тогды мы сказоуєм тымъ то дѣтємь очина всє испо(л)на прїидѣ(т) и дроу(г)мъ оудѣло(м) всє имєнїє материзны а она своє дѣ(л)нїцєю можє(т) моужа понѧть по(д)лѫ(г) своєѧ воли» (ССМ 2 : 466)
▹▹ «dividend per share»
▹▹ «earnings per share»
▹▹ «share capital»
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: SHARE


матиме такий вигляд: Що таке SHARE