Англо-український тлумачний словник економічної лексики
SALES PROMOTION
марк., рек. стимулювання збуту; стимулювання продажу
використання короткострокових стимулів для збільшення попиту (demand) на продукцію (product) або заохочення діяльності персоналу, що займається збутом (sales force), роздрібників (retailer) чи будь-яких посередників; ♦ до заходів стимулювання збуту належать: для споживачів (consumer) ~ купони (coupon), знижка (rebate), показ продукції, зразків (sample), безплатне консультування (free advisory service) тощо; для персоналу, що займається збутом,-премія (premium¹), змагання, нагорода, заохочувальні подарунки тощо; для роздрібників чи посередників — безплатний товар, спільне рекламування (cooperative advertising), виставки (display), змагання між продавцями (sales contest) тощо

consumer ~ стимулювання збуту споживачам; trade ~ стимулювання збуту торговців

~ budget кошторис витрат на заходи для стимулювання збуту; ~ costs витрати на стимулювання збуту; ~ manager керівник відділу стимулювання збуту; to carry out a ~ виконувати/виконати завдання стимулювання збуту; to organize a ~ організовувати/організувати заходи стимулювання збуту; to plan a ~ складати/скласти план стимулювання збуту

sales promotion ‡ A. four principles of marketing (386)
▹▹ «advertising»
▹▹ «promotion»¹
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: SALES PROMOTION


матиме такий вигляд: Що таке SALES PROMOTION