Англо-український тлумачний словник економічної лексики
SALE(S)
1. n ком. продаж; реалізація; збут; купівля-продаж; 2. торгівля; торгова угода; 3. розпродаж; 4. pl обсяг продажу; товарооборот; a торговельний; торговий; збутовий; продажний; 5. pl бухг. виручка
1. перетворення якого-небудь товару чи послуги тощо на гроші; 2. господарська діяльність з обороту, купівлі й продажу товарів; 3. продаж за зниженими цінами (сезонний, у зв'язку із закриттям магазину тощо); 4. оборот товарів, сукупність актів купівлі і продажу; 5. надходження (revenue²) з продажу товарів чи від надання послуг

account ~ звіт про продаж товару; actual ~s фактичний продаж; advance ~ попередній продаж; annual ~s річний обсяг продажу • річний товарооборот; anticipated ~s очікуваний продаж; area ~s збут в межах території; average ~s середній обсяг продажу; average daily ~s середньодобовий обсяг продажу; bear ~ продаж при спекуляції на зниження цін акцій на біржі; block ~ продаж партії цінних паперів; break-even ~s беззбитковий обсяг продажу; bulk ~ масовий продаж • продаж всього товарного запасу; bull ~ продаж при спекуляції на підвищення цін акцій на біржі; cash ~ продаж за готівку; cash-and-carry ~ продаж за готівку без доставки додому; cash-on-delivery ~ продаж пі

«as is» ~ продаж на умовах «як є»; drop in ~s зниження збуту; fall in ~s зниження збуту; forecast of ~s прогноз збуту; for ~ продається; increase in ~s збільшення збуту; not for ~ не для продажу; rise in ~s збільшення збуту; ~s abroad продаж за кордоном; ~s account рахунок продажу; ~s activities збутова діяльність; ~s agency торговельне агентство • збутова організація; ~s agent агент зі збуту; ~s agreement договір про продаж; ~s amount обсяг збуту; ~s analysis аналіз збуту; ~s and distribution expenses торговельні витрати; ~ and leaseback продаж зі зворотною орендою; ~ and repurchase arrangement згода на продаж і з
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: SALE(S)


матиме такий вигляд: Що таке SALE(S)