Англо-український тлумачний словник економічної лексики
SALARY
кадр. оклад; платня (для службовців)
встановлена періодична грошова винагорода працівникові (employee) за регулярно виконувану роботу чи послугу; ♦ розмір окладу, як правило, виражається у формі фіксованої (іноді річної) суми, що виплачується за адміністративну, професійну, канцелярську, управлінську та ін. роботу, яка вимагає певного виду кваліфікації, підготовки тощо

annual ~ річний оклад; base ~ базовий оклад; basic ~ базовий оклад; executive ~ оклад керівника • оклад адміністратора; fixed ~ твердий оклад • фіксований оклад; fortnightly ~ двотижневий оклад; initial ~ початковий оклад; monthly ~ місячний оклад; regular ~ оклад, який регулярно виплачується; starting ~ початковий оклад; top ~ найвищий оклад; weekly ~ тижневий оклад

a drop in ~ зниження окладу; an increase in ~ збільшення окладу; a rise in ~ підвищення окладу; ~ account рахунок, на який регулярно переводиться зарплата; ~ adjustment регулювання окладів; ~ adjustment system система регулювання окладів; ~ agreement угода про оклади; ~ and wage structure структура окладів і ставок заробітної плати; ~ before deductions платня до відрахування; ~ claim вимога підвищення платні; ~ deduction відрахування з окладу; ~ disbursement витрати на оклади; ~ earner службовець • працівник/працівниця; ~ expenditure витрати на фонд окладів; ~ freeze заморожування окладів; ~ grade категорія окладу; ~ income дохід у виг

salary : wage
пр. «wage»
▹▹ «pay»
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: SALARY


матиме такий вигляд: Що таке SALARY