Англо-український тлумачний словник економічної лексики
RESERVE
(res.)
1. n ком. резерв; запас; a резервний; запасний; 2. n фін., бухг. резерв; a резервний
1. певна кількість чого-небудь, що зберігається для використання; 2. нагромаджений дохід, що утворюється за рахунок перевищення доходів над витратами (surplus) та з прибутків

actual ~ фактичний запас; adjusted ~s скориговані резерви; advertising ~ резерв на рекламу; aggregate ~s сукупні резерви; amortization ~ резерв на амортизацію; appropriated ~s цільові резерви; assets valuation ~ резерв оцінки майна; available ~s вільний резерв • ліквідні резерви; bad debt ~ резерв на покриття безнадійних боргів; bank ~ резерв банку; bonus ~ резерв на пільги за оплатою страхових внесків; borrowed ~s резерв, одержаний шляхом позик; buried ~ прихований резерв; business ~s торговельні запаси; capacity ~s резерв виробничих потужностей; capital ~ капітальні резерви; capital redemption ~ резерв для сплати строкових привілейов

~ account резервний рахунок; ~ against unsettled claims резерв для несплачених вимог; ~ aggregate загальний резерв; ~ allocation principle принцип розподілу резерву; ~ capital резервний капітал; ~ coverage резервне покриття; ~ currency резервна валюта; ~ for amortization резерв на амортизацію; ~ for bad debts резерв на покриття безнадійних боргів; ~ for contingencies резерв на непередбачені витрати; ~ for debt redemption резерв на сплату заборгованості; ~ for depreciation резерв на амортизацію; ~ for doubtful accounts резерв на покриття сумнівних боргів; ~ for expected losses резерв для покриття передбачених збитків; ~s for exports запаси експортних товарів; ~ for
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: RESERVE


матиме такий вигляд: Що таке RESERVE