Англо-український тлумачний словник економічної лексики
QUOTA
ком., ек. квота; частка; норма; контингент
1. заздалегідь встановлена сума або кількість чого-небудь, що визначається для певної мети; 2. обмежена кількість визначених товарів для імпорту (import) чи експорту (export); ♦ квоти встановлюються урядом, зокрема для захисту національної промисловості (industry¹), збереження рівня зайнятості (employment²) тощо; 3. податкова ставка, що припадає на певну одиницю оподаткування

advance ~ попередня квота; amortization ~ норма амортизації; bargaining ~ квота, встановлена з метою одержання торговельних знижок; basic ~ основний контингент; bilateral ~s двосторонні квоти; building ~ будівельна квота; buying ~ купівельна квота; consumption ~ норма споживання • квота споживання; country-by-country ~ квота для кожної країни; current ~s поточні квоти; duty-free ~s неоподатковувані квоти; established ~ встановлена квота; excessive ~s завищені квоти; export ~ експортна квота • квота на експорт; farm production ~s квоти на сільськогосподарську продукцію; food ~ квота на харчові продукти; foreign exchange ~ валютний ліміт

~ agreement угода про квоту; ~ cartel картель, який встановлює квоту; ~ for special deposits квота на спеціальні депозити; ~ of expenditure частка витрат; ~s of exports експортні контингенти • експортна квота; ~s of imports імпортні контингенти • імпортна квота; ~ restriction обмеження за допомогою квотування; ~ scheme система квот; ~ system система квот • система контингентів • система імміграційних квот; to allocate ~s розподіляти/розподілити квоти; to establish a ~ встановлювати/встановити квоту; to exceed a ~ перевищувати/перевищити квоту; to fix a ~ встановлювати/встановити квоту; to increase a ~ збільшувати/збільшити квоту; to operate ~s застосовувати/застосувати систему
═════════◇═════════
квота < нім. Quóte, англ. quota або італ. quota «частка, частина, норма < слат. quota — частина данини, що припадає на одну особу; сума, кількість (ЕСУМ 2:419)
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: QUOTA


матиме такий вигляд: Що таке QUOTA