Англо-український тлумачний словник економічної лексики
QUICK RATIO
фін., бухг. коефіцієнт «критичної» ліквідності
фінансовий показник ліквідності (liquidity¹), що встановлює відношення величини оборотних активів (current assets) з урахуванням величини товарно-матеріальних запасів (inventory¹) до величини короткострокових зобов'язань (current liabilities); має таку формулу підрахунку:
quick ratio = (current assets - inventory) ÷ current liabilities
♦ цим коефіцієнтом визначається спроможність підприємства сплатити рахунки своїх кредиторів (creditor) у поточний період

favourable ~ сприятливий коефіцієнт «критичної» ліквідності; high ~ високий коефіцієнт «критичної» ліквідності; low ~ низький коефіцієнт «критичної» ліквідності; satisfactory ~ задовільний коефіцієнт «критичної» ліквідності

to calculate ~ підраховувати/підрахувати коефіцієнт «критичної» ліквідності; to increase ~ збільшувати/збільшити коефіцієнт «критичної» ліквідності; to reduce ~ зменшувати/зменшити коефіцієнт «критичної» ліквідності

quick ratio :: acid-test ratio :: liquid ratio :: quick asset ratio :: liquidity ratio :: short-term liquidity ratio; quick ratio ‡ liquidity ratios (388)
пор. «current ratio»
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: QUICK RATIO


матиме такий вигляд: Що таке QUICK RATIO