Англо-український тлумачний словник економічної лексики
PRODUCT MIX
марк. структура асортименту виробів; структура продукції; номенклатура продукції
сукупність продуктів (product), що включає усі вироби (product line), які пропонуються підприємством; ♦ структура асортименту виробів характеризується трьома ознаками: а) широтою — кількістю різних асортиментів виробів; б) глибиною — кількістю виробів окремого асортименту; в) послідовністю, яку визначає зв'язок різних асортиментів виробів з каналом їх збуту (channel of distribution), кінцевим споживачем (consumer) і т. ін.

product mix ‡ B. four principles of marketing (386)
▹▹ «marketing mix»
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: PRODUCT MIX


матиме такий вигляд: Що таке PRODUCT MIX