Англо-український тлумачний словник економічної лексики
PRODUCT
ком., марк. продукт; продукція; виріб; товар; фабрикат все, що задовольняє потреби людини у процесах виробництва, обміну, розподілу і споживання — це товари (goods), послуги (service¹), ідеї, діяльність і т. ін.; ♦ продукт визначається ознаками користі і якості, він розрізняється за назвою торговельної марки (trademark), упаковкою (packaging) і т. ін.

agricultural ~s сільськогосподарська продукція; ancillary ~s допоміжні продукти; animal ~s продукти тваринного походження; animal and plant ~s продукти рослинного і тваринного походження; auxiliary ~s допоміжні продукти; basic ~s основні продукти; branded ~s продукти з фабричною маркою • продукти з торговельною маркою; bulky ~s громіздкі товари; by-~ побічний продукт • проміжний виріб; capital-intensive ~ капіталомістка продукція; certified ~ сертифікований продукт; chemical ~s хімічна продукція; commercial ~ товарна продукція; comparable ~ порівняльна продукція; competitive ~ конкурентоспроможна продукція; consumer ~s споживчі товари; core ~[

~ attributes властивості продукції; ~ characteristics характеристика продукції; ~ combination асортимент продукції • товарна номенклатура; product cost; ~ description опис виробу; ~ design проектування продукту; ~ development розробка нової продукції; ~ differentiation диференціація продукції; ~ group товарна група; ~ image образ товару; ~ information інформація про продукт; ~ innovation новий виріб • нова продукція; ~ knowledge дані про продукт; ~ labelling маркування продукції • наліплювання етикеток на продукт; ~ liability insurance страхування відповідальності за якість продукту; ~ life cycle (PLC) життєвий цикл продукту; product line; ~ manager керівн

product ‡ B. four principles of marketing (386)
▹▹ «product line»
▹▹ «product mix»
▹▹ «marketing mix»
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: PRODUCT


матиме такий вигляд: Що таке PRODUCT