Англо-український тлумачний словник економічної лексики
PRESENT VALUE
(PV)
фін., бухг. теперішня вартість; дисконтована вартість; сучасна вартість; поточна вартість
вартість майбутніх доходів або надходжень на поточний час з урахуванням ставки дисконту (discount rate) та фактора часу; має таку формулу підрахунку:
PV = FV ÷ (1+R)n,
де FV — майбутній прибуток, R — процент або ставка дисконту, n — кількість років або періодів; ♦ теперішня вартість використовується як показник, за яким порівнюється прибутковість різних проектів (project) та інвестицій за певний період

to calculate the ~ підраховувати/підрахувати теперішню вартість; to determine the ~ визначати/визначити теперішню вартість; to estimate the ~ підраховувати/підрахувати приблизно теперішню вартість

present value :: discounted value :: present worth :: present discounted value (PDV)
пр. «discounted cash flow»
пр. «future value»
пр. «net present value»
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: PRESENT VALUE


матиме такий вигляд: Що таке PRESENT VALUE