Англо-український тлумачний словник економічної лексики
MEDIA
рек. засоби реклами; засоби поширення реклами
канали зв'язку, через які поширюється інформація, реклама (advertisement); ♦ засоби реклами розподіляються на чотири основні категорії: засоби друкованої реклами (print media) — газети, журнали, бюлетені тощо; засоби мовлення / електронні засоби поширення інформації (broadcast media/electronic media) — телебачення, радіо тощо; засоби зовнішньої реклами (out-of-home media) — напр. рекламний щит, плакат; засоби прямої поштової реклами (direct-mail media) — каталоги та інші друковані матеріали, що розсилаються поштою на підставі списків, які закуповують рекламодавці

advertising ~ засоби реклами • засоби поширення реклами; advertising-subsidized ~ засоби поширення реклами, субсидовані за рахунок реклами; advertising-supported ~ засоби поширення інформації, які користуються підтримкою реклами; audience-supported ~ засоби інформації, які фінансуються за рахунок аудиторії; basic ~ основні засоби реклами; broadcast ~ засоби теле-, радіомовлення • засоби мовленнєвої реклами; consumer(-interest) ~ засоби реклами, розраховані на широкого споживача; costly ~ дорогі засоби реклами; direct ~ засоби прямої реклами; direct-mail ~ засоби прямої поштової реклами; display ~ ілюстративно-зображальні засоби реклами • аудіовізуальні засоби реклами; electronic ~ електронні засоби поширення інформації; ethni

~ analysis аналіз рекламної діяльності; ~ buy купівля місця і часу в засобах реклами; ~ buyer рекламний агент • спеціаліст із засобів поширення реклами; ~ buying купівля послуг засобів поширення реклами; ~ centre центр реклами; ~ class категорія засобів реклами; ~ combination комбінування різних засобів реклами; ~ consumption користування засобами реклами; ~ coverage зона впливу, яка покрита засобами реклами; ~ department відділ засобів реклами; ~ director директор відділу засобів поширення реклами; ~ insertion schedule розклад рекламних оголошень; ~ investment асигнування на засоби реклами; ~ market ринкова зона, яка охоплена засобами реклами; ~ mix комбінування засобів рекла
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: MEDIA


матиме такий вигляд: Що таке MEDIA