Англо-український тлумачний словник економічної лексики
MARKETING
марк., рек., збут n маркетинг; організація збуту; реалізація; збут; система збуту; торгівля; a маркетинговий; збутовий
система організації підприємницької діяльності, що орієнтується на врахування вимог ринку та активний вплив на попит з метою розширення збуту товарів; ♦ на організаційному рівні маркетинг охоплює великий спектр діяльності, пов'язаний з рекламуванням (advertising¹), стимулюванням збуту (promotion¹), плануванням (planning), стимулюванням сфери торгівлі (merchandising), реалізацією (sales¹) товарів чи послуг, їх популяризацією (publicity¹) тощо

agricultural ~ сільськогосподарський маркетинг • маркетинг сільськогосподарської продукції; brand — маркетинг товарної марки; competitive ~ конкурентний маркетинг • маркетинг конкурентів; concentrated ~ концентрований маркетинг; consumer ~ маркетинг на споживчому ринку; consumer-orientated ~ маркетинг з орієнтацією на споживача; cooperative ~ спільний маркетинг • збут через систему кооперативів; corporate ~ маркетинг корпорацій • корпоративний маркетинг; counteractive ~ протидіючий маркетинг; data-driven ~ маркетинг, керований потоком даних; direct ~ прямий маркетинг • збут без посередників; domestic ~ маркетинг на внутрішньому ринку; domicile ~ маркетинг житла; electronic ~ електронний маркетинг; export

~ activities діяльність у галузі маркетингу • маркетингова діяльність; ~ agreement угода про збут продукції; ~ analysis аналіз збуту; ~ association збутова асоціація; ~ audit перевірка збуту • ревізія збуту; ~ board рада з маркетингу; ~ budget бюджет маркетингу • маркетинговий бюджет; ~ campaign кампанія організації й стимулювання збуту; ~ cartel картель у сфері збуту продукції; ~ competition конкуренція за ринки збуту; ~ concept маркетингове поняття; ~ contribution сприяння збуту продукції; ~ contol регулювання збуту • керування маркетингом; ~ cooperative збутовий кооператив; ~ costs витрати збуту • маркетингові витрати; ~ department комерційний відділ •

marketing ‡ business organization (384)
═════════◇═════════
маркетинг < англ. marketing < market — ринок, збут
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: MARKETING


матиме такий вигляд: Що таке MARKETING